1 juni 2016

Minder stroomstoringen door nieuwe technieken grondroerders

Graafschades belangrijkste reden voor stroomstoringen

Grondradartechniek in combinatie met ‘augmented reality’, waardoor je met een app op de mobiele telefoon door de grond kunt kijken. Dat is een innovatie die over twee jaar moet leiden tot het drastisch terugdringen van het aantal graafschades aan onder meer elektriciteitskabels en gasleidingen. Resultaat: een betrouwbaarder energievoorziening. Onder het thema: ‘Graven in de toekomst begint nu' hebben Agentschap Telecom, Gasunie en het Kadaster deze noviteit gepresenteerd tijdens de Technische Kontakt Dagen in Almere.

De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is graafschade. Op het laagspanningsnet wordt een kwart van de in totaal 16.932 stroomstoringen hierdoor veroorzaakt. Eigenlijk is het aandeel van graafschades nog groter doordat een aantal schades sluimert en pas later tot onderbrekingen leidt.

Een grondroerder is verplicht voor de start van de graafwerkzaamheden een Klic-melding te doen bij het Kadaster, dat een digitaal overzicht heeft van de kabels en leidingen in de Nederlandse ondergrond. Het Kadaster verstrekt de – binnenkort gevectoriseerde -  gebiedsinformatie die op de graaflocatie aanwezig moet zijn. De grondradartechniek in combinatie met de mobiele app moeten deze informatie op locatie gaan aanvullen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is een essentiële voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van onze economie. Uit de storingscijfers over 2015 kan worden afgeleid dat de betrouwbaarheid van de energievoorziening in Nederland redelijk stabiel is, incidenten daargelaten. En het kan nog veel beter. Het aantal graafschades is de afgelopen paar jaar voorzichtig teruggelopen door gerichte campagnes van de netbeheerders, met een focus op bewustwording bij grondroerders.  Het is goed nieuws dat deze trend versneld kan worden doorgezet met de gepresenteerde innovatie.”

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 1 juni 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina