23 maart 2016

Spoedwet windenergie aangenomen

Snel zekerheid over bekostiging net op zee noodzakelijk

De Wet Tijdig Realiseren Doelstellingen Energieakkoord is gisteren aangenomen door de Eerste Kamer. In een recordtijd is de spoedwet om investeringen in windenergie op zee en op land te vergemakkelijken door het Parlement geloodst. Met de wet wordt TenneT verantwoordelijk voor de aanleg van een net op zee. Dit is een van de afspraken uit het SER Energieakkoord voor Duurzame Groei. Hierdoor worden volgens de minister miljarden bespaard. VEMW verwelkomt de wet, maar wil snel zekerheid over de bekostiging van het net op zee, want er zijn mogelijk grote consequenties voor de nettarieven.

Tijdig realiseren doelstellingen
Het aangenomen wetsvoorstel leidt tot een aanpassing van de Elektriciteitswet 1998 en beoogt met de ontwikkeling van een net op de zee en een versnelling van de realisatie van windenergie op land invulling te geven aan het Energieakkoord. De doelstelling uit dit akkoord om in 2023 16 procent duurzame energie te realiseren, rust in belangrijke mate op de uitwerking van de afspraken ten aanzien van windenergie. De realisatie van 3.450 MW aan nieuw windvermogen op zee dreigde vertraging op te lopen door het sneuvelen van het wetsvoorstel STROOM in de Eerste Kamer. 

Bekostiging net op zee
Naar verwachting liggen de investeringskosten voor het aanleggen van een net op zee tussen de twee en drie miljard euro. Het verantwoordelijk maken van TenneT voor de aanleg van een net op zee maakt dat de kosten in de tarieven van TenneT terecht komen. Zonder ingreep kan dit mogelijk leiden tot een verdriedubbeling van de tarieven. De minister heeft dit voorzien en daarom een mogelijkheid opgenomen om eventueel een subsidie aan TenneT toe te kennen om deze ongewenste tariefeffecten te beperken. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het is mooi dat deze wet in sneltreinvaart is aangenomen. Hierdoor hebben investeerders in wind op zee snel duidelijkheid gekregen. Er is echter één open einde in deze wet en dat is de bekostiging van het net. Wij willen dat de minister de onzekerheid hierover zo snel mogelijk wegneemt, zodat ook investeerders in industriële activiteiten snel zekerheid krijgen”.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 23 maart 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina