21 maart 2016

Deadline teruggaveregeling Energiebelasting 1 april

Als in u aanmerking komt dan heeft u nog ruim één week!

Het is weer bijna 1 april. De deadline van de Belastingdienst voor het indienen van een verzoek voor teruggave van een deel van de Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). Dan moet u meer dan 10 miljoen kWh verbruiken en een meerjarenafspraak energiebesparing (MEE of MJA-3) met de overheid hebben afgesloten. VEMW heeft voor haar leden het formulier en een handige rekentool beschikbaar om uit te rekenen hoeveel Energiebelasting en ODE u terug kunt krijgen over uw verbruik in 2015.

Sinds 1 januari 2013 is de vrijstellingsregeling van de Energiebelasting  voor elektriciteitsverbruik boven de 10 miljoen kilowattuur vervallen. Energie-intensieve bedrijven die deelnemen aan het MJA-3 convenant (Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2020) of het MEE-convenant (Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen) kwamen voor die vrijstelling in aanmerking. Deze vrijstellingsregeling is vanaf 2013 omgezet in een teruggaveregeling.

Een verzoek om teruggave moet opgestuurd worden naar de Belastingdienst. Het adres staat op het formulier voor het verzoek om teruggave. Het is van belang dat u een kopie van het oorspronkelijke convenant meestuurt. Later dit jaar moet u een kopie van de voortgangsverklaring opsturen wanneer u die heeft ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Voor eventuele vragen over de teruggaveregeling of onze dienstverlening kunt u contact opnemen met VEMW. Voor haar leden heeft VEMW een dienst ‘Controle Energiebelasting en Opslag duurzame energie’ ontwikkeld.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 21 maart 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina