18 maart 2016

Fysiek gastransport neemt af, gashandel toe

Gasunie jaarcijfers vooralsnog stabiel

Het fysieke transport van aardgas door Gasunie is in Nederland in 2015 met 3 procent gedaald tot 935 TWh (95,7 miljard m3) (2014: 976 TWh). In het gehele Gasunie voorzieningsgebied (Nederland en Noord-Duitsland) was de daling nog iets groter: van 1.233 TWh naar 1.179 TWh in 2015. De gashandel op het TTF nam juist met 25 procent toe tot een volume van 16.684 TWh (in 2014: 13.216 TWh). De omzet van Gasunie bleef nagenoeg gelijk: 1.631 miljoen (2014: € 1.651 miljoen). Als gevolg van hogere bedrijfskosten (+87 mln euro) daalde de nettowinst van 603 naar 553 mln euro, waarvan 332 mln euro wordt uitgekeerd als dividend aan de Staat. 

De daling van het fysieke gastransport wordt met name veroorzaakt door een lagere export van hoogcalorisch gas (H-gas).  De productiebeperking van het laagcalorische gas uit het Groningenveld is grotendeels gecompenseerd door een toename van de import van H-gas. Bijgevolg verdrievoudigde de kwaliteitsconversie van H- naar G-gas fors ruim naar 16,9 miljard m3 (2014: 4,8 miljard m3).

De bedrijfskosten van Gasunie zijn met name gestegen door hogere operationele kosten die verband houden met het aardbevingsbestendig maken van de infrastructuur en de uitvoering van een meerjarig onderhouds- en vervangingsprogramma.

Het via het TTF verhandelde volume was groter dan het binnenlands verbruik. De toename van de gashandel vond zowel plaats via bilaterale over-the-counter (OTC) handel als de handel via gasbeurzen.

Meer informatie kunt u hier vinden. 

Bron: VEMW, 18 maart 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina