8 maart 2016

Mogelijk uitstel op boren naar schaliegas

Oppositie Tweede Kamer wil uitstel tot na 2024

Vandaag zal de Tweede Kamer stemmen over een motie van D66 om de winning van schaliegas uit te stellen tot na afloop van het Energieakkoord voor duurzame groei in 2023. Naar verluidt gaat de motie gesteund worden door de fracties van SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, PVV en PvdD. De grote vraag is wat de coalitie partij PvdA gaat doen.

Het boren naar schaliegas staat al enige tijd ter discussie vanwege de vermeende milieu-impact. Minister Kamp zal hooguit toestemming geven voor onderzoeksboringen vanaf 2018 in het kader van een internationaal wetenschappelijk programma.  De winning van aardgas zal een belangrijke rol blijven spelen in de transitie naar duurzame energie en het veiligstellen van de voorzieningszekerheid van gas. 

Meer informatie kunt u hier vinden.

Bron: VEMW, 1 maart 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina 


Tags: Gasmarkt