1 maart 2016

Investeringen in energienetten leiden nog niet tot lagere storingscijfers

Storingen in 2015 behoudens grote incidenten op 5-jaarsgemiddelde

De netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in de elektriciteits- en gasnetten. Die investeringen hebben vooralsnog niet geleid tot een reductie van de jaarlijkse uitvalduur van de elektriciteits- en gasvoorziening. Dat blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van brancheorganisatie Netbeheer Nederland. Voor een energiegebruiker zijn de gemiddelde storingscijfers overigens niet zo maatgevend. Belangrijker is hoe vaak hij getroffen wordt, hoe lang de onderbreking duurt en hoe de schade beperkt kan worden.

De jaarlijkse uitvalsduur van de elektriciteitsvoorziening was in 2015 bijna 30 procent hoger dan in 2014. Zonder de grote stroomstoring van 27 maart 2015 in Noord-Holland en Flevoland door uitval in hoogspanningsstation Diemen komt het cijfer rond het 5-jaarlijks gemiddelde uit. Het aantal elektriciteitsstoringen daalde in vergelijking met dat gemiddelde wel met 3 procent. Een gemiddelde elektriciteitsstoring duurt een uur en een kwartier. Het aantal storingsminuten voor gas is overigens 34 procent beter dan in 2014, maar ook dit cijfer is sterk beïnvloed door een groot incident, te weten in Apeldoorn in 2014.

De belangrijkste oorzaak van gas- en stroomstoringen is graafschade. Op het laagspanningsnet is een kwart van de in totaal 16932 stroomstoringen hierdoor veroorzaakt. Eigenlijk is het aandeel van graafschades nog groter doordat een aantal schades sluimert en pas later tot onderbrekingen leidt. Veroudering  en slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. De netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in de energienetten. Onder meer in nieuwe technologie, zoals storingssensoren die het mogelijk maken om een storing sneller te lokaliseren en zo duur en omvang van een eventuele storing te verkleinen.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is een essentiële voorwaarde voor het goed kunnen functioneren van onze economie. De storingscijfers over 2015 laten zien dat de betrouwbaarheid van de energievoorziening in Nederland redelijk stabiel is, incidenten als Diemen en Apeldoorn daargelaten. Maar eigenlijk is dat slecht nieuws wanneer de investeringen van de netbeheerders om de betrouwbaarheid te vergroten worden meegenomen in de beschouwing. Lichtpuntje is de reductie van het aantal graafschades. De gerichte campagne van de netbeheerders onder de grondroerders lijkt enig effect te hebben. Een punt van zorg blijft dat gemiddelde cijfers niet zoveel zeggen voor individuele afnemers. Die afnemers lijden directe en indirecte schade aan producten en elektrische apparatuur, die in de tientallen miljoenen euro per jaar loopt. Voor een specifieke afnemer is het van belang hoe vaak hij daadwerkelijk getroffen wordt, hoe lang de onderbreking is en of schade voorkomen kan worden, en verhaald wanneer die opgetreden is.“

Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. Actuele informatie over storingen kan hier worden ingezien.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 1 maart 2016
Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina