2 februari 2016

Zeeland wil Delta overeind houden met waterbedrijf als onderpand

Splitsing waterleidingbedrijven volgende stap?

De Provincie Zeeland - voor 50 procent eigenaar - wil de financieel kwetsbare Delta groep herstructureren en herfinancieren, met dochterbedrijf Evides als onderpand voor 150 mln euro aan te trekken kapitaal. Evides is het waterbedrijf in Zeeland en een deel van Zuid-Holland. Als het plan wordt uitgevoerd, worden de risico’s van de commerciële activiteiten van het nu nog ongesplitste Delta bij een publiek waterbedrijf neergelegd, waarbij de watergebruiker met een aansluiting bij Evides het risico van het netwerkbedrijf overneemt. De vraag is of in navolging van de energiebedrijven niet ook de waterbedrijven in Nederland gesplitst moeten worden om de aangeslotenen te beschermen.

Delta moet uiterlijk 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke splitsingsvereisten, waarbij energiebedrijven verplicht zijn om hun netwerken af te splitsen van overige - commerciële - activiteiten zoals de productie van stroom en gas, de handel en de levering. Alle Nederlandse energiebedrijven voldoen al jaren aan deze verplichting met uitzondering van twee bedrijven uit de Zuidwesthoek van Nederland, Eneco en Delta. Doordat Delta haar netwerkbedrijf Enduris in 2017 moet afsplitsen van haar commerciële activiteiten, kan de financiering van die activiteiten niet langer plaatsvinden met de energienetwerken als onderpand. De Delta-activiteiten in de energieproductie en de gaslevering zijn verliesgevend, terwijl voor de ontmanteling van de kerncentrale in Borssele te weinig reserveringen zijn geboekt. Het waterbedrijf en de multimediatak laten gezonde rendementen zien.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “kennelijk leun(d)en de commerciële activiteiten van Delta sterk op het onderpand van de energienetten in Zeeland. De splitsing van Delta wordt in 2017 een feit, waardoor voor Delta het onderpand wegvalt. De aandeelhouder ziet nu in het waterbedrijf Evides een nieuw onderpand voor de herfinanciering van haar onvoldoende renderende commerciële activiteiten. Daarmee wordt het risico verlegd naar de watergebruiker in de regio. De vraag is of niet ook de waterbedrijven in Nederland aan een splitsing moeten worden onderworpen.“

Bron: VEMW, 2 februari 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina