27 januari 2016

EZ blijft bij Groningengas plafond van 27 bcm

Omkering gassysteem onverantwoord

Minister Kamp van Economische Zaken (EZ) blijft bij een plafond voor de gaswinning in Groningen van 27 bcm in het lopende gasjaar, dat oktober 2016 afloopt. Hij gaat niet mee met wensen van partijen om het plafond drastisch te verlagen tot 18 bcm, 12 bcm of zelfs nul. Een omkering van het gassysteem waarbij Groningen alleen flexibiliteit levert acht hij onverantwoord.

Minister Kamp heeft aangegeven nog voor oktober een besluit te nemen over het plafond voor de komende jaren, rekening houdend met een aantal onderzoeken die lopen en de ervaringen met de afgelopen jaar genomen maatregelen, zoals een aanzienlijke reductie van de winning rond Loppersum en het ingestelde plafond van 27 bcm voor het gehele Groningse gaswinningsgebied.

Aan de voorzieningszekerheid wordt nu voldaan door deze maximale Groningenproductie (27 bcm),  de opslag van laagcalorisch gas in Norg (7 bcm) en kwaliteitsconversie door stikstofinjectie (5-7 bcm). Een combinatie van deze middelen maakt het ook mogelijk in te spelen op het verloop van de winter zonder teveel te fluctueren met de Groningenproductie.

Een ombouw van het gassysteem, waarbij maximaal wordt ingezet op de conversie van hoog- naar laagcalorisch gas, en Groningengas louter dient als aanvullende supplier om aan de vraag naar laagcalorisch gas te voldoen, acht de minister op basis van onderzoeken onverantwoord. Op de vraag of de minister dan het ingestelde plafond van 27 bcm ongeacht de gasbehoefte (warme of koude winter) altijd maximaal zal benutten gaf hij geen direct antwoord. Het plafond is geen doel. Het afgelopen jaar heeft laten zien dat met een daadwerkelijke productie van 28,1 bcm het plafond van 30 bcm niet is bereikt.

Kamp houdt vast aan lopende langjarige verplichtingen, onder meer met Duitsland, België en Frankrijk over de levering van Groningengas. Met de Duitsers is overeengekomen dat zij naar hoogcalorisch gas gaan ombouwen vanaf 2020, waarbij de operatie in 2030 afgerond moet zijn. Die ombouw is in voorbereiding. Met de Belgen lopen onderhandelingen om de ombouw te vervroegen van 2023 naar 2020, en ook hier moet de inzet van Groningengas in 2030 nul zijn. De minister maakte duidelijk dat veiligheid en zorgvuldigheid bij deze ombouwoperatie voorop staat en dat hij in deze geen onderscheid kan maken tussen de veiligheid voor consumenten in Duitsland en Nederland.

Meer informatie kunt u hier 

Bron: VEMW, 27 januari 2016

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina