17 december 2015

ACM vergroot ruimte voor derdentoegang GDS

Allocatie via elektronisch berichtenverkeer nieuwe optie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over wijziging van de codes met - voor alle partijen transparante - regels voor derdentoegang op gesloten distributiesystemen (GDS) en andere netten die niet door een openbare netbeheerder worden beheerd. Met het besluit is het begrip ‘particulier net’ komen te vervallen en vervangen door het begrip ‘gesloten distributiesysteem’. Vijftien codewijzigingen maken het mogelijk dat naast suballocatie en het realiseren van een rechtstreekse aansluiting op het “openbare” gastransportnet ook de optie van aansluiting op het centraal allocatiesysteem via het zgn. gezamenlijke elektronisch berichtenverkeer mogelijk wordt. VEMW is verheugd dat de ACM in haar besluit tegemoet komt aan de wensen die VEMW in deze geuit heeft.

Op basis van het Europees recht hebben afnemers recht op vrije leverancierskeuze. Derdentoegang betekent dat energieleveranciers vrij toegang hebben tot de netten die dienen voor het transport van elektriciteit en gas. Hierdoor kunnen afnemers van energie, waaronder bedrijven en consumenten, gebruik maken van de mogelijkheid om over te stappen van energieleverancier.

Het belangrijkste onderdeel van het ACM besluit betreft de regels rond de facilitering van derdentoegang op GDS’sen die zijn aangesloten op openbare gastransportnetten. De openbare netbeheerders moeten drie manieren mogelijk gaan maken voor die derdentoegang, te weten: suballocatie, het realiseren van een rechtstreekse aansluiting op het “openbare” gastransportnet (waar dat nu indirect gebeurt via het GDS) en aansluiting op het centraal allocatiesysteem via het zgn. elektronisch berichtenverkeer. VEMW heeft sterk op die laatste optie - in aanvulling op de eerste twee opties - aangedrongen, omdat die eerstgenoemde opties in de praktijk niet altijd realistisch zijn. Voor suballocatie moeten de GDS-beheerder en de derde aangeslotene op dat GDS er gezamenlijk uitkomen, wat door belangentegenstellingen in de praktijk niet altijd lukt. Een rechtstreekse aansluiting voor de derde aangeslotene op het openbare transportnet is in de praktijk vaak onhaalbaar of door de hoge kosten onwenselijk. De openbare netbeheerders wilden aan de mogelijkheid die het elektronisch berichtenverkeer biedt niet meewerken vanwege de vermeende hoge en ondoelmatige kosten. ACM heeft na een aanvullend onderzoek  geconcludeerd dat deze optie ook mogelijk is zonder een ingrijpende aanpassing van de systemen van landelijk netbeheerder GTS en de beheerder van het centraal allocatiesysteem NEDU. ACM zal Netbeheer Nederland verzoeken om in de eerste helft van het jaar 2016 een voorstel in te dienen om de optie van het elektronisch berichtenverkeer mogelijk te maken.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘wij zijn verheugd dat de ACM met haar besluit een praktische en werkbare invulling geeft aan de wensen van marktpartijen om alternatieven te hebben voor toegang tot de energiemarkt. Het hebben van alternatieven is van belang om in ieder voorkomend geval te kunnen kiezen voor de meest doelmatige en doeltreffende oplossing”.

Meer informatie kunt u hier vinden

Bron: VEMW, 17 december 2015

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina