27 oktober 2015

Oprichting Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

Felicitaties en vragen aan nieuwe organisatie

Gister vond de lancering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). De nieuwe organisatie is in de zomer van 2015 opgericht door 7 brancheorganisaties en een reeks bedrijven uit de duurzame energiesector. De nieuwe organisatie gaat zich sterk maken voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie. VEMW feliciteert de NVDE met de lancering, maar heeft wel enkele vragen over de nieuwe organisatie.

De nieuwe organisatie beslaat qua leden de volledige energieketen: (duurzame) energieproducenten, (landelijke) netbeheerders, leveranciers van stroom, warmte en gas en bedrijven die duurzame toepassingen en diensten aanbieden zoals energie opslag, elektrisch vervoer en warmtepompen. De aangesloten brancheorganisaties zijn Bodemenergie NL, Duurzame Energie Koepel, Dutch Heat Pump Association, Holland Solar, Nederlandse Vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers, ODE-Decentraal, Pawex, REScoopNL, Warmtenetwerk en NWEA. Daarnaast zijn ook een groot aantal bedrijven en organisaties  lid geworden zoals de ASN Bank, CE Delft, ECN, Delta, DNVGL, Eneco, Enexis, EN Natuurlijk, Gasunie, Greenchoice, NUON, PWC, Qurrent, Siemens Nederland, Stedin, Tennet, Warmtebedrijf Purmerend en de Windunie.

Uit de statuten van de NVDE blijkt dat alleen bedrijven die de doelstelling van de Vereniging onderschrijven zich kunnen aansluiten. Een van de doelstellingen is het versterken van de economische respectievelijk kennispositie van bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen die werkzaam zijn in de hernieuwbare energiesector. De andere doelstelling is het behartigen van belangen die bijdragen aan een volledig duurzame energievoorziening.

Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: “Wij verwelkomen de nieuwe organisatie van harte, maar hebben enkele vragen over de doelen en samenstelling van de organisatie. Brancheorganisaties, maar ook landelijke en regionale netbeheerders, elektriciteitsproducenten en adviesbureaus gaan met elkaar om de tafel zitten om de transitie naar een duurzame energievoorziening succesvol en tijdig te realiseren. Hierbij vragen wij ons af in hoeverre de betrokken netbeheerders hun neutrale positie ten opzichte van alle marktpartijen waarborgen. Ook vragen wij ons af of de nieuwe vereniging als representatieve organisatie aan het Gebruikersplatform Elektriciteits- en Gastransportnetten (GEN) kan deelnemen”.

Bron: VEMW en NVDE, 27 oktober 2015

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina