20 oktober 2015

Wat te doen bij faillissement van uw energieleverancier?

Procedures in codes verbeterd én aangevuld met regeling voor grootverbruikers

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een besluit genomen over een codewijzigingsvoorstel van de netbeheerders met daarin procedures die volgen op een faillissement van een leverancier of programmaverantwoordelijke (PV) partij. Tot op heden waren er geen procedures die ervoor zorgden dat afnemers met een grootverbruik aansluiting niet afgesloten zouden worden. VEMW is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de regels en dan ook verheugd met het besluit van de ACM. 

De codewijzigingen gaan over de procedures die worden toegepast in de gevallen dat een energieleverancier en/of een pv-partij niet meer in staat is om zijn of haar verplichtingen na te komen of failliet gaat. De bestaande procedures voor kleinverbruikers worden aangevuld zodat ook afnemers met een grootverbruikaansluiting gas en elektriciteit geleverd blijven krijgen als de leverancier en/of pv-partij wegvalt. Zo is nu bijvoorbeeld vastgelegd op welke wijze afnemers worden verdeeld over andere pv-partijen wanneer een pv-partij failliet wordt verklaard.

Naast de pv-partij kan ook de energieleverancier omvallen. In het besluit is nu vastgelegd dat de pv- partij tijdelijk de levering over zal nemen. De zakelijke gebruiker wordt geacht dan een tijdelijk leveringscontract te hebben met de pv-partij. Een zakelijke gebruiker heeft vervolgens twee maanden de tijd om een nieuwe leverancier te zoeken en kan binnen die periode het tijdelijke contract zonder opzegtermijn beëindigen.  Het kan natuurlijk ook nog zo zijn dat zowel de pv-partij als de leverancier omvalt. Ook dat is nu geregeld in de codes.

Algemeen directeur van VEMW Hans Grünfeld: “Wij zijn verheugd dat dit voorstel nu eindelijk goed regelt wat er gebeurt bij een faillissement van een leverancier en/of pv-partij. Het is voor zakelijke gebruikers erg belangrijk dat de levering van gas of elektriciteit bij een faillissement geborgd is. Wij hebben bij de behandeling van het voorstel o.a. aangedrongen op een ruime periode om een nieuwe leverancier te contracteren. Inkoopconstructies zijn vaak complex en een leveringsovereenkomst sluit je niet in paar weken af. Daarnaast hebben we gepleit om in de code vast te leggen tegen welke voorwaarden in de tussenliggende periode elektriciteit of gas geleverd wordt. Ook daar is gehoor aan gegeven. Helaas is er in de codes nog steeds geen procedure opgenomen die regelt wat er gebeurt als een zakelijke energiegebruiker failliet dreigt te gaan. Ook in die gevallen moet duidelijk zijn welke rechten en plichten de gebruiker heeft. Wij roepen de netbeheerders dan nu ook op om de volgende stap te zetten en ook dit proces goed in de code vast te leggen”.

De nieuwe regels zijn nog niet verwerkt in de bestaande codes. VEMW zal regelingen in de aangepaste code,  zodra deze beschikbaar zijn, uitwerken in een handig overzicht. Deze zal u worden aangeboden met de volgende VEMW-update.

Bron: VEMW, 20 oktober 2015

Bij hergebruik gelieve terug te linken naar deze pagina