23 juni 2015

Minister moet duidelijkheid verschaffen om onbedoelde effecten nieuwe Energiewet te voorkomen

Risico op stortvloed juridische procedures en vertraging energietransitie

VEMW heeft in een brief aan de Tweede Kamer haar grote zorgen geuit over het wetsvoorstel STROOM; de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet, die per 1 januari 2016 de huidige Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet moet gaan vervangen. Hoezeer het overkoepelende doel van de wetswijziging ook door VEMW wordt ondersteund, het wetsvoorstel bevat veel onduidelijkheden, staat op gespannen voet met Europese regelgeving en tast de rechtspositie van gebruikers aan. Het is noodzakelijk dat de minister duidelijkheid verschaft om onbedoelde effecten als  een stortvloed aan juridische procedures en vertraging van de energietransitie te voorkomen!

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het overkoepelende doel van de wetswijziging is het stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren van de nationale energiewetgeving voor elektriciteit en gas. Hoezeer deze doelstelling ook door ons wordt ondersteund, moeten wij tot onze spijt vaststellen dat het wetsvoorstel in de vorm waarin het door de minister van Economische Zaken is aangeboden aan de Tweede Kamer  niet alleen zeer ingrijpend, omvangrijk en complex is, maar ook  veel onduidelijkheid en zelfs omissies bevat. Bovendien staan wezenlijke uitgangspunten en definities op gespannen voet met bindende Europese regelgeving. Alle jurisprudentie, die in de afgelopen 10 jaar duidelijkheid heeft gecreëerd over kernbegrippen zoals “aansluiting” en “net”, is door de nieuwe begrippen die in het wetsvoorstel worden gehanteerd niet langer toepasselijk. Daarnaast zijn eerder gedane toezeggingen ter versterking van de rechtspositie van gebruikers van energienetten vervallen en zijn een aantal overgangsrechtelijke bepalingen onuitvoerbaar.  Ten behoeve van de rechtszekerheid is het van cruciaal belang dat er geen twijfel bestaat over de betekenis en reikwijdte en het doel van gehanteerde definities en wetsbepalingen. VEMW vreest dan ook dat wanneer het wetsvoorstel onverwijld tot wet verklaard wordt, dit zal leiden tot een stortvloed aan juridische procedures en een vertraging van de beoogde energietransitie. Dat zou niet alleen onwenselijk zijn maar kan ook nooit de bedoeling van de minister zijn geweest toen hij besloot de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet te gaan stroomlijnen, optimaliseren en moderniseren. Het is belangrijk dat de minister meer duidelijkheid geeft.”

Bron: VEMW, 23 juni 2015