2 juni 2015

GDS beheerder focus op de lusten in plaats van de lasten

Eigen net biedt mogelijkheid om actief en flexibel op markt in te spelen

Actief omgaan met - en flexibel inspelen op - de ontwikkelingen in de energiemarkten wordt steeds belangrijker door verduurzaming van de voorziening, decentralisatie van de opwek, toenemende druk op de voorzieningszekerheid en volatiliteit van de prijzen. Het beheer van een eigen net, hetzij een gesloten distributiesysteem (GDS), hetzij een Directe Lijn, biedt hiertoe extra mogelijkheden. Nu de beheerder van een GDS of DL nog overtuigen dat deze niet louter lasten heeft opgelegd gekregen. Dat is de belangrijkste conclusie van de VEMW Lunchbijeenkomst vrijdag over het GDS en derdentoegang.

VEMW had Mark van Driel van Westland Infra uitgenodigd om een toelichting te geven op de ontwikkelingen rond de eigen netten. Door verandering van de Nederlandse regelgeving moeten beheerders van een gesloten distributiesysteem (GDS) een ontheffing aanvragen voor het aanwijzen van een netbeheerder. Bij Directe Lijnen moet de producent, vaak de eigenaar van een WKK-installatie, een melding van die DL doen bij de toezichthouder ACM. Veel beheerders van een GDS en een DL worstelen nu met de aanvraag en het uitvoeren van – administratieve - zaken als derdentoegang. De beheerders ervaren vooral lasten en geen of nauwelijks lusten.

Van Driel ging in op een aantal voorbeeldprojecten van Westland Infra waarbij nadrukkelijk is gezocht naar de lusten van het hebben van een eigen net: uitwisseling van beschikbare capaciteit, benutten van een poolvoordeel, het optimaliseren en bewaken van contractwaarden, de optimalisatie van de inzet van WKK’s en het voortdurend op marktprijs schakelen tussen verschillende energiedragers als elektriciteit, gas en warmte en technologieën zoals WKK en geothermie.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld: “Het flexibel omgaan met de energiebehoefte wordt voor zakelijke energiegebruikers steeds belangrijker. De volatiliteit van de prijzen neemt toe als gevolg van ontwikkelingen als de verduurzaming van de voorziening, decentralisatie van de opwek, en de toenemende druk op de voorzieningszekerheid. Er zijn momenten op de dag zijn dat de marktprijzen heel hoog zijn en andere momenten met heel lage of zelfs negatieve prijzen. Dat vraagt een andere rol van de gebruiker. Die moet alerter zijn, actiever. Hij moet zich een beeld vormen van alle mogelijke opties om in de energiebehoefte te voorzien. De voorbeelden van Westland en anderen laten zien dat de mogelijkheden groter zijn dan veelal gedacht wordt. De beheerders van - én de aangeslotenen op - een GDS en DL hebben daarbij extra mogelijkheden. Een eigen net biedt dus zeker niet alleen lasten; onderzoek de lusten!”

Bron: VEMW, 2 juni 2015