23 maart 2015

Deadline teruggaveregeling energiebelasting MJA en MEE bedrijven 1 april

Als in u aanmerking komt dan heeft u nog ruim één week!

Mogelijk komt u in aanmerking voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE). U kunt een teruggaaf van de betaalde energiebelasting en opslag duurzame energie vragen als u meer dan 10 miljoen kWh verbruikt en een meerjarenafspraak met de overheid hebt afgesloten ter verbetering van de energie-efficiëntie. De teruggaaf moet binnen 13 weken na afloop van het kalenderjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft binnen zijn bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal formulier ontwikkeld. Op de VEMW website vindt u een handige rekentool om uit te rekenen hoeveel energiebelasting en opslag duurzame energie u terug kunt krijgen.

Vanaf 1 januari 2013 is de vrijstellingsregeling van de energiebelasting  voor elektriciteitsverbruik boven de 10 miljoen kilowattuur komen te vervallen. Energie-intensieve bedrijven die deelnemen aan het MJA 3 convenant (Meerjarenafspraak energie-efficiency 2001-2020) of het MEE-convenant (Meerjarenafspraak energie-efficiency ETS-ondernemingen) kwamen voor die vrijstelling in aanmerking. Deze vrijstellingsregeling is vanaf 2013 omgezet in een teruggaafregeling.

Een verzoek om teruggaaf moet opgestuurd worden naar de Belastingdienst. Het adres staat op het formulier voor het verzoek om teruggaaf. Het is van belang dat u een kopie van het oorspronkelijke convenant meestuurt. Later dit jaar moet u een kopie van de voortgangsverklaring over 2014 op sturen wanneer u die heeft ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO voorheen Agentschap NL).

VEMW is een nieuwe dienst gestart onder de titel Controle Energiebelasting en Opslag duurzame energie. Voor eventuele vragen over de teruggaveregeling of onze dienstverlening kunt u contact opnemen met VEMW.

Bron: VEMW, 23 maart 2015