8 januari 2015

Tarieven drinkwater in 2015 stabiel

Piekheffing in Zuid-Holland en Groningen adder onder gras

Bedrijven betalen in 2015 voor hun drinkwater nagenoeg hetzelfde als in 2014. Dat blijkt uit een door VEMW uitgevoerde analyse van de tarieven van de 10 drinkwaterbedrijven. Deze uitkomst past in de trend van de afgelopen jaren waarin drinkwatertarieven niet of gematigd stijgen. Uitzondering hierop in 2015 is Waterleidingmaatschappij Drenthe. Dit bedrijf verhoogt de prijs voor grootgebruikers met circa 5%. De prijs die een zakelijke gebruiker voor zijn drinkwater betaalt, bestaat uit een vastrechtbedrag en een prijs per geleverde kubieke meter (m³).

Gemiddeld betaalt een zakelijke gebruiker die 10.000 m³ drinkwater inkoopt in 2015 een (integraal) tarief van €0,85/m³. Voor grotere volumes, bijvoorbeeld 100.000 m³ dient een (gemiddeld) tarief van €0,76/m³ te worden betaald. Overigens zijn er grote verschillen tussen de drinkwaterbedrijven: bedrijven in het voorzieningsgebied van Waternet betalen voor 1 m³ drinkwater €1,24 terwijl bedrijven die door Brabant Water van drinkwater worden voorzien €0,47 voor diezelfde m³ betalen.

De analyses van VEMW zijn gebaseerd op de inkoop van water van drinkwaterkwaliteit (exclusief belastingen). Daarnaast kopen bedrijven soms andere watersoorten bij hun drinkwaterbedrijf in, vaak aangeduid met industriewater. Voor dergelijke watersoorten worden afwijkende prijzen gehanteerd.

Piekheffing

Voor bedrijven die hun drinkwater inkopen bij Evides Waterbedrijf en Waterbedrijf Groningen kan er een adder onder het gras zitten. Deze drinkwaterbedrijven hanteren namelijk een zogenaamd piektarief. Dit tarief wordt opgelegd aan bedrijven die, in de ogen van het drinkwaterbedrijf, op enig moment in een jaar een te hoog verbruik kennen. Dit kan voor de bedrijven in kwestie tot een aanzienlijke stijging van de waterkosten leiden. VEMW vindt dat de ondoorzichtige piekheffing op gespannen voet staat met de Drinkwaterwet en is van mening dat drinkwaterbedrijven deze ‘strafmaatregel’ niet mogen opleggen.

Precario

In steeds meer gemeenten wordt precariobelasting geheven. De tarieven van de  precariobelasting stijgen fors en het aantal gemeenten dat precariobelasting heft is de laatste jaren verdrievoudigd. Deze gemeentelijke belastingheffing wordt in rekening gebracht via de factuur van de drinkwaterbedrijven en is daarmee voor de watergebruiker een ondoorzichtige belasting en aanzienlijke lastenverzwaring. VEMW pleit voor afschaffing van precariobelastingen voor openbare nutsvoorzieningen zoals water.

VEMW –leden kunnen de nieuwe drinkwatertarieven hier downloaden. De tarievenregelingen van de verschillende drinkwaterbedrijven zijn voor leden eveneens te vinden op de VEMW-site.

Bron: VEMW, 8 januari 2015