5 januari 2015

Nieuwe transparantieregels voor Europese elektriciteitsmarkt van kracht

Op 1 januari 2015 zijn nieuwe Europese transparantieregels van kracht geworden. In de zomer van 2013 heeft de Europese Commissie regels vastgesteld over de publicatie van fundamentele gegevens over de elektriciteitsmarkt. Verordening 543/2013 schrijft onder andere voor dat beheerders van hoogspanningsnetten informatie moeten publiceren over de verwachte en daadwerkelijke productie en afname van elektriciteit. Netgebruikers zijn verplicht deze informatie door te geven aan de landelijk netbeheerder.

De regels zien voornamelijk, maar niet exclusief, op partijen die zelf elektriciteit opwekken en een opgesteld productievermogen hebben van ≥ 1 MW.  Deze netgebruikers moeten eenmalig informatie aanleveren over het type elektriciteitsopwekking en het totaal aan opgesteld productievermogen. Voor deze partijen zal TenneT dagelijks een geaggregeerde prognose opstellen en deze publiceren. Netgebruikers met meer dan 100 MW productievermogen moeten meer en vaker gedetailleerde informatie aanleveren aan TenneT.

Er zijn ook verplichtingen voor partijen die veel elektriciteit verbruiken. Verbruikseenheden moeten een geplande niet-beschikbaarheid van 100MW of meer van tevoren doorgeven aan TenneT. Verbruikseenheden met een opgesteld vermogen van 100 MW of meer moeten daarnaast wijzigingen in de feitelijke beschikbaarheid (storing of uitval) doorgegeven.

De Europese hoogspanningsnetbeheerders zullen de informatie bundelen en op een centraal platform van ENTSO-E ter beschikking stellen. Dit platform zal naar verwachting vandaag gelanceerd worden en is gratis toegankelijk voor een ieder.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De nieuwe transparantieregels komen bovenop de al deels van kracht zijnde REMIT regels. Sommige verplichtingen uit de transparantieverordening hebben zelfs een overlap met REMIT. Partijen moeten nu op verschillende plaatsen en aan verschillende instanties dezelfde informatie melden. Wij maken ons zorgen over deze onnodige administratieve lasten en hebben meerdere malen opgeroepen om alle transparantieverplichtingen centraal te verzamelen en te publiceren. We zullen er bij de ACM op blijven aandringen om transparantieverplichtingen efficiënt te regelen”.

Meer informatie zoals de Europese transparantieverordening en een presentatie van TenneT over dit onderwerp treft u aan op de website van VEMW.

Bron: VEMW, 5 januari 2015