24 december 2014

Doelmatiger gebruik gastransportnetten leidt tot hogere tarieven GTS

Netgebruikers boeken minder capaciteit, korter vooruit en kunnen beter hun afname inschatten en afstemmen op de markt waardoor Gasunie Transportservices (GTS) minder capaciteit verkoopt. De kapitaalslasten van GTS nemen toe door een aantal uitbreidingsinvesteringen die zij in de tarieven mag verwerken. De door de ACM toegestane kosten nemen af door een doelmatigheidskorting van ruim 5,6 procent. Resultaat van dit alles: de transporttarieven van GTS stijgen gemiddeld met 4,2 procent. Dat blijkt uit het tariefbesluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

GTS is de landelijke gasnetbeheerder en heeft een aantal wettelijke taken, waaronder het gastransport, de balancering van het net, kwaliteitsconversie en de gasaansluitdienst. De toegang tot de netten is gereguleerd en de tarieven voor genoemde diensten worden per dienst en per netwerkpunt jaarlijks vastgesteld door toezichthouder ACM.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Voldoende netcapaciteit is een vereiste voor een goed functionerende markt met efficiënte prijzen. In die zin kunnen we leven met de tariefstijging van 4,2 procent omdat die een gevolg is van uitbreiding van fysieke netcapaciteit waar nodig en het oplossen van administratieve congestie, met name op de grenspunten. Waar we niet over te spreken zijn is de mate van transparantie en vooral herleidbaarheid tussen kosten, toegestane omzet en tarieven, waardoor het voor ons niet na te gaan is of er sprake is van werkelijk gemaakte en efficiënte kosten. De ACM blijkt helaas ongevoelig voor onze zorgen hierover.”

Bron: VEMW, 24 december 2014