22 december 2014

VEMW steunt pleidooi afschaffing precariobelasting op netwerken nutsbedrijven

De netbeheerders die zijn verenigd Netbeheer Nederland, Vewin en Energie-Nederland hebben de Tweede Kamer gevraagd er bij de minister van Binnenlandse Zaken op aan te dringen met een wetsvoorstel te komen om precarioheffing op nutsleidingen zo spoedig mogelijk onmogelijk te maken, zoals de Tweede Kamer al 10 jaar vraagt. VEMW steunt dit pleidooi van harte omdat dit soort belastingen een aanzienlijke lastenverhoging betekenen voor energie- en watergebruikers zonder dat er een dienst van de gemeente tegenover staat.

De tarieven van precariobelasting stijgen fors en het aantal gemeenten dat precariobelasting heft is de laatste jaren verdrievoudigd, met een gezamenlijke opbrengst die enkele honderden miljoenen euro’s bedraagt. Deze gemeentelijke belastingheffing wordt in rekening gebracht via de factuur van de energie- en waterleidingbedrijven en is daarmee voor de energie- en watergebruikers een ondoorzichtige belasting en aanzienlijke lastenverzwaring. Precario is de snelst stijgende inkomstenbron voor gemeenten.

Eind september 2011 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan in een zaak tussen netbeheerder Liander en de gemeente Leiden over de heffing van precario. Uitkomst: de netbeheerder moet precariobelasting betalen voor het gebruik van de gemeentelijke ondergrond. Volgens de wet- en regelgeving zijn gemeenten niet verplicht kabels en leidingen aan te leggen. Liander heeft steeds betoogd een publieke taak uit te oefenen en in wezen geen keuze te hebben om een net wel of niet aan te leggen. Een wetswijziging is nodig om de precarioheffingen te kunnen stoppen.

VEMW is verklaard tegenstander van precariobelastingen voor de openbare nutsvoorzieningen gas, water en elektriciteit. Algemeen Directeur Hans Grünfeld: “dit soort belastingen zijn een instrument voor gemeenten om extra inkomsten te genereren. Daar staat geen dienst tegenover. Het heffen van precario is in onze visie dan ook niks anders dan het onnodig verhogen van kosten voor netgebruikers. Daarbij is er sprake van willekeur omdat er gemeenten zijn die precario heffen waar andere gemeenten dat niet doen”.

Bron: VEMW, 22 december 2014