10 december 2014

VEMW: Ernstige zorgen over marktingrijpen TSOs vanwege Belgische stroomcrisis

Vorige week kondigde TenneT aan dat Nederland klaar staat om België deze winter te voorzien van stroom om het onvrijwillig afschakelen van delen van het Belgische net te voorkomen. TenneT en andere betrokken beheerders van hoogspanningsnetten (TSOs) kunnen ingrijpen op de markt om maximale export naar België te garanderen. VEMW maakt zich ernstig zorgen over de gang van zaken.

Vanwege uitval van de kerncentrales Doel en Tihange heeft België op dit moment 3000 megawatt minder productievermogen beschikbaar. Tijdens de komende winterperiode kan dit tot problemen leiden, omdat de vraag naar elektriciteit in België dan het aanbod zou kunnen overtreffen. Op verzoek van de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia hebben de betrokken TSOs gewerkt aan een pakket van noodmaatregelen om onvrijwillige afschakeling van elektriciteit te voorkomen. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat België te allen tijde 3500 MW uit Nederland en Frankrijk kan importeren.

Om te voorkomen dat de interconnecties van België overbelast raken, moet er worden ingegrepen in de markt. Dat gebeurt door de voor de markt beschikbare capaciteit op andere landsgrenzen te beperken, zodanig dat er voldoende capaciteit beschikbaar blijft op de Nederland-Belgische grens om België van elektriciteit te kunnen voorzien. De beschikbare capaciteit op de grens tussen Nederland en Duitsland en Frankrijk en Duitsland kan naar inzicht van de TSOs worden beperkt. Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij begrijpen dat er zich extreme situaties kunnen voordoen waar ingrijpen op de markt onvermijdelijk is om problemen te voorkomen. Dit ingrijpen kan grote gevolgen hebben voor de prijsvorming op de Nederlandse markt. Deze eventuele gevolgen zijn niet inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt de indruk gewekt dat TSOs eigenstandig besluiten nemen. Onduidelijk is hoe toezicht hierop is georganiseerd. Ook de manier waarop dit pakket maatregelen wordt medegedeeld aan partijen en de gebrekkige informatieverstrekking baart ons ernstige zorgen”.

De afgelopen dagen konden marktpartijen reageren op een gezamenlijke consultatie van de betrokken toezichthouders. Navraag van VEMW leerde dat er geen onderzoek is gedaan naar de mogelijke prijseffecten van het marktingrijpen. Grünfeld: “Het is prachtig dat partijen worden geconsulteerd en drie dagen de tijd krijgen om te reageren op de voorstellen. Helaas ontbreekt de benodigde informatie om adequaat te kunnen reageren. Zo is het onduidelijk of en welke alternatieven zijn onderzocht en welke kosten de maatregelen met zich mee gaan brengen. Er is zelfs niet de moeite genomen om de vertegenwoordigers van de partijen die uiteindelijk de rekening betalen, uit te nodigen voor de informatiebijeenkomst. De voorgestelde maatregelen zijn voor ons daarom in deze vorm niet aanvaardbaar. Dat hebben wij de ACM dan ook laten weten”.

Het voorgestelde pakket maatregelen kunt u hier terugvinden evenals een presentatie van TenneT over dit onderwerp.

Bron: ACM, TenneT, VEMW, 10-12-2014