5 december 2014

Vijf jaar Waterwet: vragen en antwoorden uit de praktijk

De huidige Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden en bestaat dus bijna vijf jaar. Dit was voor de Helpdesk Water, onderdeel van Rijkswaterstaat, aanleiding om een aantal vragen en antwoorden afkomstig uit de praktijk op schrift te stellen. Daarnaast zijn in de publicatie interviews met professionals toegevoegd die vanuit verschillende invalshoeken ervaring hebben opgedaan met de Waterwet.

De publicatie volgt de indeling van de hoofdstukken van de Waterwet zodat een compleet overzicht ontstaat van de praktijk van de wet. Er zijn trefwoorden aan de vragen toegevoegd, zodat een bepaald begrip uit de wet in meerdere vragen en antwoorden kan worden teruggezocht. De publicatie vormt een nuttig naslagwerk voor waterbeheerders én watergebruikers.

De publicatie “Vijf jaar Waterwet: van vraag tot antwoord" is hier down te loaden. Meer gedetailleerde informatie aangaande de waterregelgeving is te vinden in het digitale Handboek Water

Bron: Rijkswaterstaat, 5 december 2014