19 november 2014

Kabinet blijft bij onredelijke en onverstandige verhoging Energiebelasting

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk antwoord gegeven op vragen die de Tweede Kamer heeft gesteld op 27 oktober en 11 november 2014 over onder meer de verhoging van de Energiebelasting. Daaruit blijkt dat het Kabinet blijft bij haar plannen de Energiebelasting te verhogen, met name in de 2e en 3e staffel voor gas. VEMW had gepleit de verhoging teniet te doen omdat deze onredelijk en onverstandig is.

De tweede en derde staffel van de Energiebelasting op aardgas wordt verhoogd met 50 procent. Dit betekent voor bedrijven met een verbruik van meer dan 10 miljoen m3 aardgas een kostenstijging van bijna € 125.000,- per jaar. VEMW vindt deze maatregel een ‘ordinaire’ lastenverzwaring ter dekking van een begrotingstekort. De maatregel leidt tot een onverwachte en ongewenste stijging van energiekosten voor een kleine groep zakelijke gasverbruikers. Partijen die beschikken over meerdere (productie)-locaties worden onevenredig hard geraakt aangezien de belasting wordt geheven per onroerende zaak. Dit geld had beter geïnvesteerd kunnen worden in energiebesparing of duurzame innovaties dan het te gebruiken voor het aanvullen van de staatskas.

Bron: VEMW, 19 november 2014