5 november 2014

VEMW breidt website uit met hoofdstuk duurzaam

VEMW heeft een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan haar website: duurzaam. Hier is  relevante informatie opgenomen met betrekking tot het klimaatbeleid, wet- en regelgeving, stimuleringsinstrumenten en handhaving. Het hoofdstuk is een aanvulling op de bestaande hoofdstukken over de onderwerpen water, elektriciteit en gas&WKK.

In het hoofdstuk ‘duurzaam’ is onderscheid gemaakt tussen besparing, hernieuwbaar en emissiereductie. Omdat in veel bedrijfsprocessen water de belangrijkste energiedrager is, zijn de onderwerpen energie en water zoveel mogelijk geïntegreerd. Waterbesparing bijvoorbeeld heeft consequenties voor het energiegebruik en dat geldt andersom ook (stoom, warmte, koeling).

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: vorig jaar heeft VEMW het SER Energieakkoord voor duurzame groei mee-ondertekend. Onze leden zijn continu bezig met het reduceren en anderszins verduurzamen van hun energie- en watergebruik door energie- en waterbesparingen, reductie van emissies, vergroenen van de inkoop en het realiseren van hernieuwbare opwekking (biomassa, wind, zon, waterkracht). Bedrijven hebben een grote behoefte aan informatie over het beleid, de regulering en instrumenten om enerzijds duurzamer te worden en anderzijds te voldoen aan regelgeving en vergunningseisen. Die informatie is nu voor leden van VEMW op een toegankelijke en overzichtelijke manier bij elkaar gebracht op onze website: uitleg, toelichtingen, downloads en links. Zo voorziet VEMW in een behoefte en geven wij mede invulling aan het Energieakkoord.”

Bron: VEMW, 5 november 2014