27 oktober 2014

VEMW: verhoging energiebelasting op aardgas onredelijk en onverstandig

Vandaag behandelt de Tweede Kamer het Belastingplan 2015. Onderdeel van dat plan zijn enkele aanpassingen van de regels met betrekking tot energiebelasting en een voorstel tot verhoging van de tarieven voor energiebelasting in 2015. Vooral de verhoging van de tarieven in de 2e en 3e staffel voor het gebruik van aardgas stijgen enorm. VEMW heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd om het voorstel tot verhoging in te trekken.

In het belastingplan 2015 wordt voorgesteld om het tarief voor het gebruik van aardgas in de tweede en derde staffel te verhogen met 50%. Dit betekent voor bedrijven, die 10 miljoen of meer m3 aardgas gebruiken, een stijging van bijna €125.000,- per jaar. Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Deze maatregel lijkt een ‘ordinaire’ lastenverzwaring ter dekking van een tekort elders in de begroting. De maatregel leidt tot een onverwachte en ongewenste stijging van energiekosten voor een kleine groep zakelijke gasverbruikers. Partijen die beschikken over meerdere (productie)-locaties worden onevenredig hard geraakt aangezien de belasting wordt geheven per onroerende zaak. Dit geld kan beter geïnvesteerd worden in energiebesparing of duurzame innovaties dan het te gebruiken voor het aanvullen van de staatskas”.

Met het belastingplan 2015 wordt getracht de regels te vereenvoudigen voor situaties waarbij anders dan via een aansluiting op het openbare net elektriciteit of gas wordt geleverd. Deze wijziging is vooral relevant voor een kleine groep bedrijven die beschikken over een zogenaamde ‘directe lijn’ waar een bedrijf per definitie elektriciteit of gas doorlevert aan een ander bedrijf. Grünfeld: “Onder de huidige regels is er een eigenstandige bepaling voor directe lijnen en energiebelasting opgenomen in de Wbm. De minister stelt nu voor om deze bepaling te schrappen. De definitie van directe lijn is op 1 januari 2014 aangepast en in combinatie met de nu voorgestelde wijzigingen ontstaat onduidelijkheid over wie nu de belastingplichtige partij is op een directe lijn en waarover energiebelasting verschuldigd is. Deze situatie is onhandig en onwenselijk. VEMW roept in de brief aan de Tweede Kamer dan ook op om de regels voor energiebelasting op een directe lijn eenduidig vast te leggen”.

Bron: VEMW 27 oktober 2015