10 oktober 2014

Regionale netbeheerders stellen tariefdalingen voor aan ACM

De meeste tarieven voor het gebruik van regionale gas- en elektriciteitsnetten zullen in 2015 dalen ten opzichte van 2014. Als het aan de netbeheerders ligt voor de gasnetten tussen 7 en 16 procent en voor de elektriciteitsnetten tussen 1 en 12 procent. VEMW heeft de tarieven voor het transport en de daaraan gerelateerde diensten voor haar leden in een handig overzicht gezet, zowel voor elektriciteit als gas. In dat overzicht zijn ook de door het Kabinet voorgestelde belastingtarieven (Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE)) opgenomen. Hoewel de voorstellen nog definitief vastgesteld moeten worden door de toezichthouder ACM kunnen ze als indicatie gebruikt worden voor de budgettering van de energiekosten over 2015.

Elk jaar moeten netbeheerders voorstellen indienen voor de gereguleerde tarieven die zij willen hanteren in het komende jaar. De voorstellen voor 2015 moeten gebaseerd zijn op de methodebesluiten 2014-2016 die toezichthouder ACM eind 2013  heeft gepubliceerd. 

Belanghebbenden, zoals VEMW, kunnen reageren op de voorstellen door een zienswijze in te dienen. Na grondige toetsing van de voorstellen en kennisname van de zienswijzen neemt de ACM begin december per netbeheerder een tariefbesluit waarmee zowel de totale inkomsten van de netbeheerder worden vastgelegd alsmede de maximale tarieven die netbeheerders in rekening mogen brengen bij hun klanten. In de praktijk maken de netbeheerders gebruik van de ruimte die de ACM hen geeft en hanteren zij de maximum tarieven. Afwijking daarvan is echter mogelijk, zoals Enexis in de afgelopen jaren aantoonde door lagere dan de maximale tarieven te in rekening te brengen.

Voor haar leden heeft VEMW een handig overzicht van alle voorgestelde tarieven voor elektriciteit en gas  op haar website gezet. Aan dat overzicht is een lijst met procentuele verschillen ten opzichte van 2014 toegevoegd. VEMW adviseert haar leden om de voorstellen te bestuderen en opvallende zaken of tariefvoorstellen waar vraagtekens bij geplaatst kunnen worden aan VEMW door te geven vóór donderdag 16 oktober a.s. (e-mail: desk@vemw.nl), zodat VEMW in de gelegenheid is deze opmerkingen waar mogelijk mee te nemen in haar zienswijze op de tariefvoorstellen die wij bij de ACM zullen indienen. 

Naast een overzicht van de voorgestelde regionale transporttarieven heeft VEMW ook de voorgestelde tarieven voor de Energiebelasting en de reeds vastgestelde tarieven van de ‘Opslag Duurzame Energie’ voor u in een handig overzicht gezet. Daarnaast kunt u op de website een rekentool downloaden om na te gaan hoeveel Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie u in 2015 moet gaan betalen. Hoewel de belastingtarieven formeel nog door het Parlement goedgekeurd moeten worden, hebben wij gemeend nu al onze leden te moeten informeren over de kosten die zij mogelijk in 2015 in rekening gebracht zullen krijgen.

Bron: VEMW, 10 oktober 2014