6 oktober 2014

Energieakkoord uitvoering behoeft goede investeringsprikkels!

Doeltreffende en doelmatige prikkels zijn nodig om de uitvoering van het Energieakkoord voor Duurzame Groei te realiseren. Daarbij zijn een geherstructureerd emissiehandelssysteem ETS en adequate financieringsinstrumenten voor energiebesparing cruciaal. VEMW vindt dat het Energieakkoord uitgevoerd moet worden conform de gemaakte afspraken en vindt een oproep tot een tussentijdse aanpassing voorbarig.

Morgen wordt de eerste nationale Energieverkenning gepresenteerd. Daaruit zou blijken dat de afgesproken doelstellingen in het Energieakkoord voor Duurzame Groei in 2020 niet gehaald dreigen te worden. Onderzoeksinstituten ECN en PBL schatten het aandeel duurzame energie in op 12.4 procent in 2020 (doel: 14%) en 15.1 procent in 2023 (doel: 16%). De energiebesparing zou hooguit 61 PJ in 2020 (doel: 100 PJ) bedragen. Milieuorganisaties zinspelen daarom op aanvullende maatregelen om de gestelde doelen alsnog te kunnen realiseren.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “ik vind de roep om extra maatregelen voorbarig. De inkt van de handtekeningen onder het Energieakkoord voor Duurzame Groei is nog maar net opgedroogd en bij ondertekening hebben we afgesproken in 2016 de voortgang te evalueren en daarmee ook de eventuele noodzaak voor aanvullende maatregelen. Wat nu boven alles nodig is zijn marktprikkels die doelmatig investeringen stuurt. Het beste instrument is een geherstructureerd emissiehandelssysteem ETS. Die herstructurering is nodig om tot een goede CO2-prijs te komen. Met de voorstellen die we hiervoor in het kader van het Energieakkoord samen met stakeholders en de ministeries van IM en EZ hebben ontwikkeld slaan we twee vliegen in één klap: ETS wordt leidend om de CO2-emissies omlaag te krijgen én een koolstof-efficiënte duurzame groei mogelijk te maken. Daarvoor zijn doelmatige investeringsprikkels nodig. Grote energiegebruikers kunnen hun investeringseuro immers maar één keer uitgeven. Wij stellen vast dat het investeren in energiebesparing én de schoonste fossiele elektriciteitsproductie een factor 2-3 goedkoper is dan - doelmatig gerealiseerde - wind op zee.  Voor realisatie van de energiebesparingsdoelstellingen in de MEE- en MJA-convenanten is een adequaat financieringsinstrumentarium nodig. Wij pleiten voor uitvoering van het Energieakkoord conform de gemaakte afspraken. Een oproep tot een tussentijdse aanpassing is voorbarig.”

Bron: VEMW, 6 oktober 2014