22 september 2014

Daling energiegebruik in Nederland zet door

Zowel huishoudens als bedrijven verbruiken minder energie, een meerjarige trend die in 2013 is doorgezet. Dat blijkt uit het vrijdag jl. gepubliceerde ‘Energietrends 2014’, een  gezamenlijke uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland.

De industrie, die 11 procent bijdraagt aan het bruto binnenlands product, is goed voor twee derde van het zakelijke energiegebruik. Meer dan de helft van dit verbruik wordt als ‘feedstock‘ (grond- of hulpstof) ingezet.

Bij bedrijven is het totale gasverbruik gestabiliseerd en neemt het elektriciteitsverbruik niet of nauwelijks toe, dit laatste ondanks toenemend dataverkeer.  Enerzijds nemen bedrijven energiebesparende maatregelen in en rond productieprocessen, anderzijds speelt een beperkte economische groei een rol en de ontsparing door een terugloop in draaiuren of uitbedrijfname van WKK’s .Dit komt door de prijsontwikkelingen op de elektriciteits- en gasmarkt, waardoor het bedrijven van een WKK niet rendabel is. In de industrie draaien WKK’s bijna alleen nog om in de stoombehoefte te voorzien (‘must run’).

Het totale energieverbruik voor verwarming van huishoudens is in 17 jaar met bijna een kwart gedaald: CV-ketels zijn zuiniger geworden en vooral nieuwbouwwoningen zijn beter geïsoleerd. Inmiddels wekken naar schatting 180.000 huishoudens zelf elektriciteit op door middel van zonnepanelen.

Bron: VEMW, 22 september 2014