16 september 2014

Vergroening energie-inkoop kent nog veel uitdagingen

Steeds meer bedrijven proberen hun energiebehoefte CO2-neutraal in te vullen als onderdeel van hun duurzaamheidsbeleid. Daarbij lopen ze tegen een groot aantal uitdagingen aan. Verschillende producten kennen onvoldoende aanbod en sommige vormen van CO2-neutrale stroom als ‘sjoemelstroom’ bestempeld. Ook zijn er barrières te nemen op het gebied van financiering, vergunningverlening en aanbesteding. Dat werd duidelijk tijdens het VEMW symposium vrijdag jl. over prijsvorming en energiehandel waarin VEMW-leden ervaringen deelden ten aanzien van de inkoop van groene stroom en groen gas.

Uit de jaarlijkse VEMW Energie Benchmark blijkt dat eenderde van de zakelijke energiegebruikers zijn energiebehoefte gedeeltelijk of volledig vergroent. Geen revolutie maar wel een duidelijke trend. De koplopers in deze ontwikkeling lopen tegen veel uitdagingen aan. Bijvoorbeeld de vraag wat is nou precies “duurzaam”. Noorse waterkracht die al 40 jaar CO2-vrije elektriciteit levert wordt neergezet als ‘sjoemelstroom’. Dat maakt dat sommige bedrijven in Nederland er voor kiezen om hun inkoop met louter in Nederland gerealiseerd windvermogen te verduurzamen. Maar bedrijven die daarvoor kiezen lopen tegen het probleem op dat zij daarmee discrimineren tussen Nederlandse en buitenlandse aanbieders, hetgeen problematisch is wanneer een Europese aanbesteding gedaan moet worden. Los daarvan kan men zich afvragen wat de meerwaarde van Nederlandse wind is in een geïntegreerde Europese elektriciteits- en gasmarkt. Voor gas is de situatie nog lastiger. Het aanbod van groen gas is zeer beperkt en volstrekt onvoldoende om aan de (groeiende) vraag te voldoen. Dat roept de vraag op welke mogelijkheden een gasverbruiker heeft om zijn duurzaamheidsambitie te realiseren.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wat we zien is dat bedrijven en instellingen in toenemende mate er voor kiezen om hun energiegebruik te vergroenen. In de uitvoering van hun ambities lopen zij echter tegen tal van barrières aan. VEMW biedt haar leden een platform om ervaringen te delen en zo een deel van deze problemen op te lossen. Daarnaast blijven er zaken over die een gezamenlijke aanpak vergen. Ook hiervoor biedt VEMW haar leden de mogelijkheid om gezamenlijk de problemen aan te pakken, waardoor uiteindelijk bedrijven en instellingen de mogelijkheid hebben om keuzes te maken die doelmatig en doeltreffend zijn.”

Bron: VEMW, 18 september 2014