5 september 2014

Gas netverliezen dekking geen wettelijke taak netbeheerder

Een netbeheerder kan niet verplicht worden om gas in te kopen om – administratieve – netverliezen op regionale gasnetten te dekken. Een gasinkooptaak die toezichthouder ACM via een besluit aan de regionale netbeheerders had opgedragen kan en mag niet als ondersteunende dienst worden aangemerkt. Dat volgt uit een uitspraak van het College van beroep voor het Bedrijfsleven (CBb) in een zaak die was aangespannen door de netbeheerders.

Het besluit van de ACM strekte tot een wijziging van de Allocatievoorwaarden Gas die ertoe moest leiden dat de netbeheerders per 1 januari 2015 netverliezen op regionale gasnetten zou moeten corrigeren door de inkoop van gas. Een gasinkooptaak. De netverliezen kunnen daarbij veroorzaakt zijn door fysieke redenen (lekkage, graafschade, fraude) of door administratieve redenen (meetfouten, e.d.).  Tot nu toe worden de netverliezen toegewezen aan de leveranciers vanuit de gedachte dat daarmee de prikkel om de netverliezen te reduceren bij de partijen ligt die er ook een verandering in kunnen brengen.

De rechter is van oordeel dat de netbeheerder wettelijk alleen verplicht kan worden om transport- en aansluittaken en daaraan verbonden ondersteunende diensten uit te voeren. Balancering van het gasnet valt daar als (fysieke) activiteit en faciliteit nadrukkelijk wel onder, maar het invullen van netverliezen niet. Een gasinkoopdienst ter dekking van netverliezen raakt volgens het CBb niet aan het proces van het gastransport zelf maar leidt enkel tot een wijziging in de administratief-financiële afwikkeling van in te voeden gasvolumes. Het feit dat er wel degelijk gas ingevoed moet worden om de netverliezen te dekken en de integriteit van het net te waarborgen doet daar niets aan af. Volgens VEMW creëert de rechter duidelijkheid met de uitspraak én wordt de prikkel om –administratieve - netverliezen te reduceren teruggelegd bij de partijen die daar – op marktconforme wijze - invloed op kunnen uitoefenen: de leveranciers.

Bron: VEMW, 5 september 2014