18 juni 2014

VEMW Benchmark laat zien dat energie inkoopkosten beïnvloedbaar zijn

De jaarlijkse VEMW Energie Benchmark laat een spreiding zien van een factor 1,5 tussen de laagste en de hoogste inkoopkosten voor energie grootgebruikers. Deze kosten zijn dus beïnvloedbaar voor de zakelijke elektriciteits- en gasverbruikers. De benchmark toont niet de noteringen van de marktprijzen maar de inkoopkosten die verbruikers daadwerkelijk betalen. De belangrijkste trend is de forse stijging van de gaskosten (15 procent in 2 jaar) en de daling van de elektriciteitskosten (5 procent in 2 jaar). Deelnemers aan de benchmark ontvangen vandaag de rapportage over 2013.

VEMW organiseert de Benchmark Energie sinds 2009 jaarlijks voor haar leden die beschikken over een grootverbruikersaansluiting. Aan de benchmark over 2013 deden meer dan 120 leden van VEMW mee, die gezamenlijk ongeveer 15% van het totale zakelijke elektriciteits- en gasverbruik in Nederland vertegenwoordigen. De uitkomsten winnen aan representativiteit en betrouwbaarheid voor deze groep door het stijgende aantal deelnemers. Ook blijkt dat de benchmark voorziet in een groeiende behoefte om inzicht te verkrijgen in de inkoopkosten, de kosten van duurzame energie en de effecten van gevolgde prijsstrategieën, waaronder de productkeuze en het aantal clickmomenten.

In 2 jaar tijd blijken de gaskosten met meer dan 15 procent gestegen te zijn. De elektriciteitskosten zijn juist gedaald met zo’n 5 procent. Deze cijfers, die min of meer vergelijkbaar zijn voor de verschillende bedrijfstijdklassen, bevestigen de penibele omstandigheden waarin WKK-centrales in de industrie verkeren, omdat de inkoopkosten (gas) toenemen en de opbrengsten (elektriciteit) afnemen. Misschien wel de opmerkelijkste uitkomst is het verschil met een factor 1,5 tussen de verbruiker met de laagste en de hoogste energiekosten.  Dit verschil toont aan dat inkoopkosten beïnvloedbaar zijn voor de zakelijke elektriciteits- en gasverbruikers.

Opmerkelijk is voorts dat het vermeende kostenvoordeel van deelname aan een gezamenlijk inkoopcollectief uitblijft. Deze deelnemers betalen juist méér. En ondanks dat het een zéér onvoordelige strategie blijkt, zijn vaste prijsafspraken met de energieleverancier ook nog steeds populair. Gebruiksgemak heeft zijn prijs.

De benchmark 2013 laat zien dat grootverbruikers van elektriciteit en gas meer aandacht hebben voor een verduurzaming van de gehele – of een deel van de - inkoop. Die inkoop blijkt nog veel moeilijkheden op te leveren, zoals de beschikbaarheid van – met name gas – certificaten, transparantie en prijsvorming.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de VEMW Energie Benchmark voorziet in een groeiende behoefte van elektriciteits- en gasgrootverbruikers om inzicht te krijgen in hun absolute inkoopkosten én relatief ten opzichte van vergelijkbare verbruikers, bijvoorbeeld qua afnameprofiel. Inzicht ook in de kosten van duurzame energie en de gevolgde prijsstrategieën, waaronder de productkeuze en het aantal clickmomenten. De resultaten laten zien dat het voor een verbruiker verstandig is goed na te denken over, en gebruik te maken van, de kennis die beschikbaar is. Inkoopverschillen laten zien dat de kosten beïnvloedbaar zijn. Hierdoor ontstaat tevens een prikkel om deze te optimaliseren. Uiteraard zijn wij voor onze leden beschikbaar om hen op dit punt van dienst te zijn.”

Bron: VEMW, 18 juni 2014