3 juni 2014

VEMW verheugd over wijze waarop Gasunie Europese balancering regels invoert

Vanmorgen om zes uur is een systeem van dagbalancering ingevoerd door Gasunie Transportservices (GTS). Daarmee geeft landelijk gasnetbeheerder GTS invulling aan de geharmoniseerde Europese Netwerkcode voor Balancering. Belangrijkste veranderingen zijn de invoering van dagbalancering (was: uurbalancering) en het verhandelen van onbalans op de intraday gashandelbeurs ICE ENDEX (was: via een biedladder). VEMW is verheugd over de wijze waarop GTS de Europese regels invoert, samen met betrokken marktpartijen waaronder VEMW.

VEMW heeft zich jarenlang verzet tegen het systeem waarbij elke over- en onderschrijding per uur van het geboekte profiel resulteerde in een boete bovenop de correctie. Dit systeem leidde tot hoge kosten voor de eindgebruiker van gas. Kosten die totaal geen reflectie hadden met de onderliggende kosten die de netbeheerder daadwerkelijk maakte om de systeemintegriteit te handhaven.

Na overleg met een aantal marktpartijen waaronder VEMW heeft GTS op 1 april 2011 een marktconform balanceringsregime op basis van cumulatieve uurbalancering ingevoerd. Hierbij werkten netgebruikers hun onbalanspositie op de gasmarkt op enig uur weg door met elkaar te handelen. Daarbij kregen ze door de netbeheerder GTS alleen kosten in rekening gebracht wanneer GTS fysiek in het gastransportsysteem moest ingrijpen om de integriteit van het net te waarborgen, en de betreffende netgebruiker de onbalans (mede) veroorzaakt had (principes: ‘vervuiler betaalt’ en kostenoriëntatie). GTS maakte daarbij gebruik van een biedladder waarop marktpartijen een bepaalde capaciteit voor enig uur op de dag voorafgaande aan de gasdag konden aanbieden. Omdat GTS niet elk uur fysiek hoefde in te grijpen, maar slechts een aantal malen per jaar, was er sprake van een systeem van cumulatieve uurbalancering en efficiënte kosten. Dat fysieke ingrijpen door GTS was overigens zo beperkt omdat de markt goed zijn werk deed: netgebruikers hadden voldoende prikkels om de balans van hun portfolio te handhaven.

Met de harmonisering van de balanceringsregimes in de verschillende EU-lidstaten op grond van zogenaamde netwerkcodes, is het Nederlandse systeem van cumulatieve uurbalancering vanochtend vervangen door dagbalancering: iedere netgebruiker moet aan het einde van de gasdag zijn portfolio in balans brengen in plaats van op ieder uur. Wanneer die netgebruiker dan toch nog een onbalans heeft, wordt deze door GTS op nul gezet, ongeacht of dit voor de fysieke integriteit van het transportsysteem nodig is. De biedladder (aanbod) die GTS gebruikte is vervangen door de ICE ENDEX spotmarkt, waardoor efficiëntere kosten (aanbod én vraag) gerealiseerd kunnen worden, onder meer doordat meer partijen met elkaar gas kunnen en zullen verhandelen.

Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “het balanceringsregime dat in 2011 is ingevoerd heeft de onbalanskosten voor grote gasgebruikers die zijn aangesloten op het landelijke- of regionale gasnet met maar liefst 50-80 procent gereduceerd, afhankelijk van het profiel van de gasafname en de voorspelbaarheid van de realisatie. Onze inzet bij de vaststelling en invoering van de Europese netwerkcode voor balancering is steeds geweest om de voordelen voor de netgebruiker zoveel mogelijk overeind te houden. Wij zijn verheugd over de wijze waarop GTS in samenwerking met marktspelers invulling heeft gegeven aan het implementatietraject omdat veel voordelen van het uurbalanceringssysteem overeind zijn gebleven, en dat is in het belang van de netgebruikers.”

Grünfeld vervolgt: “Hoewel de meeste zakelijke gasverbruikers hun onbalanspositie op basis van de programmaverantwoordelijkheid niet zelf uitvoeren maar overlaten aan een shipper/leverancier, kunnen  zij toch profiteren van de voordelen. Er is namelijk meer transparantie. Door inzicht verbeteren zij hun onderhandelingspositie bij contractonderhandelingen. Belangrijke randvoorwaarde is enige kennis van het eigen afnameprofiel en de voorspelbaarheid daarvan. Wij zijn graag bereid om leden hierbij te adviseren.”

Bron: VEMW, 3 juni 2014