21 maart 2014

VEMW: publiek belang netbeheer meer dan dichten begrotingsgaten overheid

TenneT en Gasunie, die de landelijke elektriciteits- en gasnetten beheren, hebben deze week hun jaarcijfers gepubliceerd. Gasunie heeft een recordhoeveelheid gas (1365 TWh) getransporteerd door het koude voorjaar, heeft 659 mln euro geïnvesteerd in de infrastructuur en presenteert een nettowinst van 464 mln euro en een Return on equity van 8,9%. TenneT heeft een recordomzet geboekt (2,2 mrd), heeft 1,8 mrd geïnvesteerd in de infrastructuur en presenteert een nettowinst van 357 miljoen en een Return on equity van 13%. Met dividenduitkeringen aan de aandeelhouder stelt VEMW vast dat het aandeelhouderbelang van de Staat prevaleert boven het publieke belang van de energiegebruikers in Nederland.

 

TenneT en Gasunie bezitten en beheren respectievelijk de landelijke elektriciteits- en gasinfrastructuur. Het beheer van deze netten is gereguleerd en geschiedt door de dochterbedrijven TenneT TSO NL en Gasunie Transport Services (GTS). Beide bedrijven zijn volledig in handen van de Nederlandse overheid. Hiervoor is gekozen omdat deze bedrijven een natuurlijk monopolie bezitten op voor ons land vitale infrastructuur. TenneT TSO NL rapporteert een stijging van de brutowinst met 26 procent naar 149 mln euro (2012: 118 mln). GTS rapporteert een brutowinst in Nederland van 661 mln euro (2012: 637 mln).

 

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de overheid heeft steeds gesteld dat de Nederlandse energie-infrastructuur van vitaal belang is. Vanuit het publieke belang dienen de investeringen in de netten efficiënt te zijn en moeten netwerken beter benut worden  met als resultaat lagere netkosten voor de gebruikers. Dat zijn ook de uitgangspunten van de Europese netwerkcodes die voortvloeien uit het Europese derde reguleringspakket en die in de periode 2014 – 2016 van kracht worden.  Toezichthouder ACM oordeelde eind vorig jaar tijdens een discussie over de methodebesluiten en de ‘one-off’ dat de inkomsten en de uitgaven in lijn waren en dat er geen te hoge tarieven werden gehanteerd.  De jaarcijfers laten zien dat de overheid als aandeelhouder zijn begroting probeert op orde te krijgen met behulp van de uit te keren dividenden: Gasunie 325 mln euro en TenneT 60 mln euro. Het is beter dat geld zoveel mogelijk in het netbedrijf te houden teneinde het eigen vermogen te versterken. Er komen immers met de energietransitie en de verbetering van de interne  Europese energiemarkt voldoende veranderingen op de netbeheerders af die grote investeringen zullen vergen.”

Bron: VEMW, 21 maart 2014