3 februari 2014

Weet wat je waard bent voordat je energie gaat inkopen

Weet wat je waard bent voordat je energie gaat inkopen!” Dat is kort samengevat de boodschap die Richard Cornielje (Kyos) de VEMW-leden voorhield tijdens de VEMW Energielunch van vrijdag jl. in Woerden.

Iedere energiegebruiker heeft een afnameprofiel. De vraag naar elektriciteit en gas is vaak wisselend van uur tot uur, per werk-/weekdag en seizoen. Alle afnames bij elkaar vormen op jaarbasis het profiel van de afnemer. Van afnemer tot afnemer kan dit profiel sterk fluctueren van heel stabiel met lage risico’s tot sterk volatiel met grote risico’s. Dat geldt daarmee ook voor de aanbieders op de markt, de energieleveranciers. Het afname- en inkoopprofiel en de voorspelbaarheid daarvan hebben een bepaalde waarde, en die kan verschillen per aanbieder (leverancier).

 

Kyos uit Haarlem biedt een combinatie van software en expertise van de energie- en andere commoditymarkten aan die inzichtelijk maakt hoeveel een specifiek inkoopprofiel waard is of kan zijn ten opzichte van de marktprijs. Dat inzicht  kan een voordeel opleveren dat kan oplopen tot enkele procenten op de inkoopkosten. Er kan ook sprake zijn van een nadeel als gevolg van een specifiek profiel, maar ook dat is van belang om te weten voordat een inkooptraject wordt opgestart. De boodschap van Cornielje voor de VEMW-leden is dan ook duidelijk: “weet wat u waard bent voor een specifieke leverancier voordat u een onderhandeling over een leveringscontract start. Dat kan zeer de moeite lonen. Wij kunnen met onze software en expertise van de commoditymarkten de risico’s van uw inkoopprofiel berekenen en de effecten van verschillende inkoopstrategieën bepalen.”

 

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “het loont lang niet voor ieder lid van VEMW om continu de markt te volgen, eenvoudigweg omdat de kosten die daarvoor gemaakt moeten worden niet opwegen tegen de mogelijke baten. Wat de bijeenkomst vrijdag wel duidelijk heeft gemaakt is dat het voor iedere energiegebruiker interessant is om de waarde van zijn of haar profiel te kunnen inschatten en daarmee de waarde daarvan. Dat zou er zomaar toe kunnen leiden dat de vertrouwde inkoopstrategie aangepast moet worden. Een quick-scan is dan snel terugverdiend. Als VEMW-leden hier interesse in hebben kunnen zij zich melden bij ons.”

Bron: VEMW, 3 februari 2014