12 november 2013

CBS uitgaven onderzoek en ontwikkeling gestegen

 De uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling zijn in 2012 gestegen met bijna 800 miljoen euro tot ruim 2 procent van de omvang van de economie. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het bedrijfsbeleid van het kabinet, dat er mede op gericht is om de uitgaven aan innovatie te vergroten, lijkt volgens de cijfers effect te sorteren. Tegen de stroom in investeren zowel bedrijven als kennisinstellingen in een jaar tijd 6 procent meer in onderzoek en ontwikkeling. Het kabinet heeft de lat nog iets hoger gelegd met een jaarlijkse investering in onderzoek en ontwikkeling van 2,5 procent van de omvang van de economie (2011: 2.03% en 2012: 2,16%).

Het grootste gedeelte van de stijging komt voor rekening van ondernemers. De bedrijfsinvesteringen in onderzoek en ontwikkeling stegen met bijna 500 miljoen euro naar 7,3 miljard euro. De uitgaven van de kennisinstellingen stegen met bijna 300 miljoen euro naar 5,6 miljard euro.

Het bedrijvenbeleid is gericht op de 9 topsectoren van de Nederlandse economie. Slimme samenwerking tussen bedrijven, onderzoekers en de overheid staat daarbij centraal. Volgens het  CBS vindt 97 procent van alle investeringen in onderzoek en ontwikkeling plaats bij bedrijven n deze 9 topsectoren.

Bron: ministerie van Economische Zaken, CBS, VEMW, 12 november 2013