23 juli 2013

Overzicht toezicht particuliere netten ver te zoeken

Afgelopen weekend is de vervaldatum van oude ontheffingen ‘particulier net’ verlopen. Oude ‘a’ of  ‘c’ ontheffingen waarvoor geen nieuwe aanvraag onder de zogenaamde overgangsregeling is gedaan zijn komen te vervallen.

De ACM heeft recent laten weten aan Nieuwsdienst Energeia dat van de 200 voormalige eigenaren van een particulier net, 60 eigenaren van particuliere netten hun ontheffing hebben laten verlopen, waardoor zij mogelijk in strijd handelen met de wet. VEMW is zeer verbaasd over de aantallen die genoemd worden en vraagt zich af of er voldoende overzicht bij Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) is.

Op 20 juli 2012 trad de zogenaamde implementatiewet Derde Pakket in werking. Het begrip 'Particulier Net', waarvoor een 'ontheffing aanwijzing netbeheerder' aangevraagd moest worden is vervangen door het begrip 'Gesloten Distributie Systeem' (GDS). Daarnaast is het begrip directe lijn/leiding (DL) in de wet opgenomen. Voor een GDS dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de ACM, bij een DL kan worden volstaan met een melding aan de ACM.

De ACM vermeldde vlak voor inwerkingtreding ongeveer 120-130 houders van een ontheffing voor een particulier gas- of elektriciteitsnet. Van de oude ontheffinghouders hebben 78 een aanvraag voor omzetting gedaan. Ongeveer 10 oude ‘b’ ontheffingen zijn nog niet komen te vervallen; die vervallen pas op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Daarnaast zijn er 15 directe lijnen gemeld. VEMW verwacht dat er rond 19 juli 2013 nog een aantal directe lijnen zijn gemeld vanwege de vervaltermijn van oude ontheffingen. Dat zou betekenen dat er ongeveer 20-25 ontheffingen komen te vervallen, waarvan er hoogstwaarschijnlijk nog een aantal als directe lijn worden gemeld.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “Het valt ons op dat er steeds andere getallen genoemd worden door de ACM. Bijvoorbeeld tijdens informatiebijeenkomsten van de ACM ging het nog om 115 en tijdens de wetbehandeling in de Tweede Kamer zou er in Nederland sprake zijn van enkele honderden particuliere netten. Aantallen die ons bovendien niet bekend voorkomen. Van de lijst met oude ontheffingen uit 2000 bestaat simpelweg een aantal bedrijven niet meer, heeft een andere tenaamstelling of is overgenomen door één partij zodat er geen sprake meer is van een net. Het is onduidelijk in hoeverre de toezichthouder ACM hier een goed overzicht van heeft”.
Overigens heeft VEMW aanleiding om te veronderstellen dat er nog steeds sprake is van particuliere netten zonder dat de eigenaar daarop actie ondernomen heeft. Wij roepen die bedrijven en instellingen die vragen hebben over hun situatie contact op te nemen met VEMW evenals VEMW leden met een oude ‘a’ of ‘c’ ontheffing die is komen te vervallen.

Bron: Energeia en ACM, 23-07-2012