19 juli 2013

Nederlandse industrie heeft last van hoge gasprijzen

Gisteren besteedde het NOS Journaal aandacht aan de hoge gasprijzen in Nederland. Die leiden tot verlies aan banen en economische groei doordat energie-intensieve bedrijven investeringen uitstellen of activiteiten verplaatsen naar andere landen en werelddelen. Volgens VEMW is dit niet alleen een terechte zorg maar ook al werkelijkheid.

Bekijk hier het fragment van het NOS Journaal.

Industrieën in Nederland en andere landen in de Europese Unie gaan gebukt onder hoge gasprijzen. Deze zijn factoren hoger dan in de Verenigde Staten. Door een schaliegasrevolutie zijn de prijzen daar fors gedaald. Daar kan de industrie in Europa niet van profiteren omdat de infrastructuur – vooralsnog – ontbreekt. Op de Europese markt wordt veel gas geïmporteerd uit onder meer Noorwegen en Rusland. De vraag naar gas is hier als gevolg van de crisis sinds 2008 gedaald. Bij een gelijkblijvend aanbod zouden de prijzen moeten dalen, maar dat is niet het geval.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de hoge gasprijzen zijn allang niet meer alleen een zorg voor de toekomst. We zien daadwerkelijk al voorbeelden van Nederlandse bedrijven die hun nieuwe investeringen niet in Nederland doen, maar bijvoorbeeld in de Verenigde Staten of het Midden-Oosten. De Europese Commissie (DG Competitie) heeft in 2006 een zgn. ‘Sector Enquiry Energy Markets’ uitgevoerd naar aanleiding van meldingen dat de energiemarkten niet goed zouden functioneren. Dat onderzoek heeft aangetoond dat er sprake was van marktmacht en misbruik. De Commissie heeft daarop gereageerd door het uitdelen van boetes en het opleggen van maatregelen aan een aantal grote energiebedrijven.

Voorts heeft de Commissie maatregelen genomen om de marktstructuur te verbeteren middels het Derde Reguleringspakket, dat in 2014 zijn voltooiing moet krijgen met geharmoniseerde Europese regels die voor alle lidstaten gaan gelden. Ik stel vast dat de maatregelen die nu reeds van kracht zijn kennelijk onvoldoende zijn om de gesignaleerde problemen m.b.t. marktstructuur en marktmacht op zijn minst in te dammen, laat staan te voorkomen. Met onze rechtstreekse betrokkenheid bij het opstellen van de geharmoniseerde Europese regels heb ik aanleiding om niet gerust te zijn dat de situatie vanaf 2014 zoveel beter gaat worden. De Europese Commissie is inmiddels doordrongen van de druk op de concurrentiepositie van de industrie. Wat wij nu willen zien is dat de Commissie met voorstellen komt om de marktstructuur daadwerkelijk te verbeteren. De gasmarkt is van nature een oligopolistische markt. Dit is wezenlijk anders dan de elektriciteitsmarkt en behoeft dan ook een daarop toegesneden marktstructuur.”

Bron: VEMW, 19 juli 2013