25 juni 2013

VEMW: publicatie EZ-rapport over schaliegas dringend gewenst

 De mogelijkheden van, de randvoorwaarden aan en de (on)gewenstheid van de winning van schaliegas worden uitgebreid besproken in rapporten, debatten en een manifest. Volgens VEMW is een snelle publicatie van het rapport dat wordt opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken (EZ) dan ook dringend gewenst om duidelijkheid te creëren en richting te geven.

Onderzoeksbureau A.T. Kearney heeft becijferd dat schaliegas in 2035 een bijdrage van zo’n 45 procent kan leveren in de Europese gasproductie, zo’n 10 procent van het totale Europese gasgebruik. Volgens het rapport gaat het grootste aandeel van de schaliegas productie komen uit Polen en Oekraïne. Met name Duitsland en Frankrijk gaan profiteren van een verminderde afhankelijkheid van conventionele gasimporten, verbeterde handelsbalans en nieuwe banen. De grootschalige winning van schaliegas kan leiden tot een verlaging van de gasprijs met 6 procent, zo’n 1,5 cent per m3 gas.

Het aandeel schaliegas op de totale gasproductie wereldwijd kan volgens de onderzoekers van A.T. Kearney stijgen van 3 procent in 2009 tot 13 procent in 2035. De grootste groei wordt verwacht in het verre oosten en de VS. Naar verluidt beschikt China over de grootste winbare reserves. In Europa, dat over 7 procent van de wereldwijde winbare schaliegas reserves beschikt, is de kostprijs (voorbeeld Duitsland 11-44 €/MWh) wel een stuk hoger dan in de VS ( 7-17 €/MWh).

Zaterdag jl. heeft een groep van 54 hoogleraren zich in een manifest in dagblad Trouw uitgesproken tegen schaliegas, met name vanwege de risico’s voor het milieu en de geringe economische bijdrage. Naar verluidt zou uit een nog niet gepubliceerd rapport van het ministerie van EZ blijken dat de winning onder voorwaarden doorgang kan vinden, maar het rapport wordt pas na de zomer gepubliceerd.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “De winning van schaliegas in de Verenigde Staten is een ‘game changer’. Dat is een ontwikkeling die we niet kunnen negeren omdat die ook implicaties heeft voor de concurrentiepositie van de Europese industrie en de brandstofmix van onze elektriciteitsproductie. Mogelijk zijn er ook gevolgen voor de strategische positie van Nederland en de veiligheid van onze energievoorziening. Daarom moet de discussie over schaliegas gevoerd worden en is een debat op grond van argumenten van belang. Wat we nu zien is dat er steeds meer informatie beschikbaar komt over schaliegas. Het is een beladen onderwerp. Dat vraagt om objectieve, zakelijke feiten die genuanceerd afgewogen moeten worden. Om dat te kunnen doen is het dringend gewenst dat het rapport dat EZ heeft laten opstellen spoedig gepubliceerd wordt, zodat er duidelijkheid komt en een inhoudelijk debat kan worden gevoerd.”

Bron: VEMW, 25 juni 2013