20 juni 2013

VEMW: kostenbeheersing kan ook bij stijgende energieprijzen

Ga niet op jacht naar de laagste prijs, maar ontwikkel een inkoopstrategie. Dat leidt tot de laagste kosten, ook bij een stijgende prijsontwikkeling. De beste kostenreductor is en blijft energiebesparing. Dat zijn de belangrijkste lessen die geleerd konden worden tijdens de jaarlijkse VEMW Energiedag die gisteren plaatshad bij Bavaria in Lieshout.

Dagvoorzitter Hans Grünfeld (VEMW) lichtte het dagthema ‘Focus op kosten – Juist nu! – toe en ging kort in op de inzet van VEMW bij de onderhandelingen over het SER Nationaal Energieakkoord. Daarbij gaat het om het verstevigen van de positie van de – energie-intensieve – industrie, het bevorderen van een duurzaam transitiepad, het faciliteren van energiebesparingsmogelijkheden en het hervormen van het emissiehandelssysteem.

Zowel gastheer Jan Renier Swinkels (Bavaria) als Hans Stam (LyondellBasell) gaven aan dat energiebesparing key is voor kostenreductie. Bespaarde energie hoeft niet ingekocht te worden. Bedrijven doen er dan ook alles aan om besparingen te doen en te blijven realiseren. Hoewel actief in zeer verschillende bedrijfstakken realiseren beide bedrijven significante besparingen, en dat al jaren achter elkaar. Stam waarschuwde wel voor de valkuil van het laaghangend fruit. Op een gegeven moment is dat geplukt. Het continu blijven verbeteren, onder meer door monitoring en benchmarking van energie en emissies van – onderdelen van – fabrieken, is de sleutel voor succes.

Robbert Jobse van EnergyQuote, hield de VEMW-leden voor dat de sterke stijging van de grootschalige duurzame opwek in Duitsland (wind en zon-PV) effecten heeft op de elektriciteitsprijs, ook in Nederland. De invloed van weersomstandigheden en de prijsvolatiliteit zijn fors toegenomen. Off-peak prijzen dalen fors bij veel wind en Duitse piekprijzen zijn lager dan in Nederland. Zakelijke eindgebruikers dienen zich terdege rekenschap te geven van dit soort ontwikkelingen.

Bij de energie inkoop is het van belang niet voor de laagste prijs te gaan, maar een inkoopstrategie te ontwikkelen. Dat stelde Tobias Dekkers van Nuon. Zakelijke energiegebruikers zijn namelijk doorgaans niet in de gelegenheid om een portfolio te optimaliseren en te arbitreren tussen locaties en tijd. Blijft over de mogelijkheid van speculatie. Speculeren creëert pas waarde wanneer je het beter weet dan de markt, maar dat is per definitie niet het geval. De crux is dus de markt zo goed mogelijk te volgen om zo de ‘schade’ te beperken. Daarom is de ontwikkeling van een inkoopstrategie belangrijker dan de focus op de laagste prijs. En dat beeld werd bevestigd door Eric Picard (VEMW) met resultaten uit de VEMW Energie Benchmark.
Picard liet zien dat er heel wat mogelijkheden zijn voor bedrijven om hun energie inkoop te verbeteren. Een van de opvallende conclusies was dat bedrijven die hun inkoop via een collectief doen gemiddeld significant duurder uit zijn. Het uit handen geven van een zorg heeft dus zijn prijs.

Jan Kaptijn (USG/SABIC/DSM/OCI) hield een pleidooi om de interconnectie uit te breiden voor elektriciteit. Op dit moment is er een prijsspreiding tussen Nederland en Duitsland die overeenkomt met de prijs voor interconnectiecapaciteit. Hij riep voorts de beleidsmakers op om individuele bedrijven de mogelijkheid te geven een rol te spelen in het opvangen van de toenemende fluctuaties in het aanbod van elektriciteit als gevolg van de grootschalige inpassing van zon-PV- en windenergie. Dit kan namelijk leiden tot een verdere kostenbeheersing.

VEMW, 20 juni 2013