24 mei 2013

Europa: gasprijs bedreigt Europese economie

Tijdens de Eurotop woensdag 22 mei jl. hebben de Europese regeringsleiders het belang erkend om de exploitatie van eigen energiebronnen op te voeren teneinde niet het enige continent ter wereld te zijn dat afhankelijk is van externe energie.

Aanleiding is het groeiend gat in gaskosten tussen Noord-Amerika en Europa en de gevolgen die dat heeft voor de concurrentiepositie, de groeimogelijkheden en de werkgelegenheid in de Europese industrie. VEMW is tevreden met de erkenning als eerste belangrijke stap en roept op snel te komen tot concrete maatregelen.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de industrie in Nederland wordt al enige tijd geplaagd door aanhoudend hoge gasprijzen die geen reflectie zijn van een normaal vraag- en aanbodspel op de gasmarkt. De oliekoppeling speelt, zeker in de upstream markt, nog een grote rol. Daarnaast heeft de schaliegaswinning in de Verenigde Staten daar geleid tot een dramatische daling van de gasprijzen in Noord-Amerika (factor 4 prijsverschil), waardoor de concurrentiepositie van de Europese industrie  dramatisch verslechterd is omdat het goedkope Amerikaanse gas niet op de wereldmarkt komt. Het is goed nieuws dat de Europese regeringsleiders onze signalen hebben opgepikt. Naar wij begrijpen ging tweederde van de Eurotop over de hoge energieprijzen in Europa. Het is nu zaak snel door te pakken om de situatie ook daadwerkelijk te verbeteren in Nederland en Europa. “

Grünfeld vervolgt: “zoals Hans van Baalen, leider van de VVD-delegatie in het Europees Parlement deze week heeft aangegeven  kan schaliegas een sleutelrol vervullen voor een energie-onafhankelijk Europa. Het is cruciaal dat uit onderzoek duidelijk wordt wat de mogelijke risico’s zijn van schaliegaswinning en hoe hiermee op een verantwoorde wijze omgegaan kan worden. Deskundigen kijken momenteel in opdracht van het ministerie van EZ naar de risico’s van de winning van schaliegas (veiligheid, milieu en klimaat). Van Baalen geeft aan dat schaliegas een onderdeel moet worden van de energiepolitiek van de EU in nauwe samenwerking met de lidstaten. Daarbij moet naar mijn stellige overtuiging ook een dialoog aangegaan worden met de Verenigde Staten over het slechten van handelsbarrières. President Obama gaf enkele weken geleden nog aan mogelijkheden open te willen stellen voor de export van (schalie)gas. Het is zaak de eerste belangrijke stap van erkenning nu om te zetten in daden om de concurrentiepositie te verbeteren, en groeimogelijkheden en werkgelegenheid in de Europese industrie te behouden. ”

Bron: VEMW, 24 mei 2013