24 april 2013

Structuurvisie ondergrond: ministerie van I&M organiseert bijeenkomsten in de provincie

De toenemende drukte in de ondergrond was voor de Rijksoverheid aanleiding om te starten met het ordenen van activiteiten die in de ondergrond plaatsvinden. Daartoe wordt een Structuurvisie ondergrond opgesteld. Deze moet richting geven aan een duurzaam en verantwoord gebruik van de ondergrond. VEMW is lid van de klankbordgroep en vertegenwoordigt daarin de zakelijke gebruikers van grondwater. Deze groep is sterk afhankelijk van voldoende grondwater van de juiste kwaliteit. VEMW werkt in dit traject samen met de Brabantse Vereniging Industriewater.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft eerder een aantal maatschappelijke organisaties verzocht om de voor hun relevante “maatschappelijke opgave” te schetsen waar het de ondergrond betreft. VEMW heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt en heeft een schriftelijke reactie ingediend. Andere organisaties hebben dit ook gedaan. Het ministerie heeft inmiddels een goed beeld kunnen verkrijgen van de verschillende opgaven en belangen en wil dit beeld nu met belanghebbenden en geïnteresseerden delen. Daartoe wordt in de maand juni in elke provincie een bijeenkomst georganiseerd. Er is tijdens deze bijeenkomsten gelegenheid om specifiek in te gaan op thema’s en ontwikkelingen die in de provincie spelen. Het ministerie wil de input die tijdens de bijeenkomsten wordt verkregen gebruiken bij het zoeken naar oplossingen.

VEMW beveelt de bijeenkomsten van harte aan. Als zakelijke gebruiker van grondwater kunt u kennis nemen van de stand van zaken én inbreng leveren op punten die u van belang acht. De planning van de bijeenkomsten is als volgt:

Zeeland: maandag 3 juni
Flevoland: dinsdag 4 juni
Noord-Holland: woensdag 5 juni
Gelderland: donderdag 6 juni
Zuid-Holland: donderdag 13 juni
Limburg: dinsdag 11 juni
Noord-Brabant: woensdag 12 juni
Utrecht: vrijdag 14 juni
Groningen: maandag 17 juni
Drenthe: dinsdag 18 juni
Friesland: woensdag 19 juni
Overijssel: donderdag 20 juni

De bijeenkomsten vinden van 10.00-15.00 uur plaats in de provinciehuizen (met uitzondering van de provincie Limburg, daar vindt de bijeenkomst in Roermond plaats).

Indien u interesse heeft, dient u zich per mail aan te melden bij Tommy Bolleboom (tommy.bolleboom@rwsleefomgeving.nl)
U zult dan tijdig een uitnodiging ontvangen.

Bron: VEMW, 24 april 2013