18 april 2013

VEMW: discussie over schaliegas verdient nuance

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “ik hecht belang aan het voeren van een discussie over de aardgaswinning in Nederland, want een breed maatschappelijke debat vergroot de betrokkenheid en draagvlak. Waar ik buitengewoon bezorgd over ben is het gebrek aan nuance waarmee de discussie over schaliegas wordt gevoerd. Zoals Minister Kamp (EZ) in de Volkskrant aangaf is ook schaliegas aardgas; het zit alleen opgesloten in een ander gesteente (leisteen i.p.v. zandsteen). Het verschil zit hem in de winningstechnologie, de voorwaarden die daaraan gesteld moeten worden om veilig en verantwoord te exploreren en exploiteren en de productiekosten. Een van de voorwaarden voor de winning van aardgas uit welk gesteente dan ook op grote diepte (3.000 meter), is de bescherming van grondwater op dieptes van 50-300 meter dat wordt toegepast als bronwater, drinkwater en industriewater. Het is volkomen terecht dat bedrijven die actief zijn in de drinkwatersector en de voedingsmiddelenindustrie (brouwers en bottelaars) voorwaarden stellen ter bescherming van hun bronnen. Helaas moet ik vaststellen dat de berichten in de media ongenuanceerd zijn met termen als ‘de alarmbel luiden over schaliegaswinning’ en ‘zich keren tegen boringen’. Hiermee wordt een discussie geëntameerd op grond van emoties en niet op basis van argumenten. Als wordt geroepen dat nu ook de industrie tegen schaliegas is, dan is dat niet alleen onjuist maar wordt ook geen recht gedaan aan het maatschappelijk debat.”

Grünfeld vervolgt: “ik deel de opvatting van Minister Kamp dat we geen te hoog gespannen verwachtingen moeten hebben van de winning van schaliegas. De bewezen Nederlandse voorraden zijn niet van de orde van de conventionele aardgasreserves en de productiekosten zullen hoger zijn. Daar komt nog bij dat wanneer schaliegas in Nederland gewonnen gaat worden ik niet verwacht dat dit de prijszetter gaat worden. Dat heeft te maken met de structuur van de West-Europese en Nederlandse gasmarkt en de structuur van het Nederlandse Gasgebouw. Laat onverlet dat de mogelijkheden voor de winning van schaliegas open moeten staan en onderzocht moeten worden, want de conventionele gasvoorraden zijn eindig en de omstandigheden zullen veranderen als gevolg van beschikbaarheid, geopolitiek en klimaat.”

Grünfeld tot slot: “De winning van schaliegas in de Verenigde Staten is een ‘game changer’. Dat is een ontwikkeling die we niet kunnen negeren omdat die ook implicaties heeft voor de concurrentiepositie van de Europese industrie en de brandstofmix van onze elektriciteitsproductie. Mogelijk zijn er ook gevolgen voor de strategische positie van Nederland en de veiligheid van onze energievoorziening. Daarom moet de discussie over schaliegas gevoerd worden en is een debat op grond van argumenten van belang; niet alleen in Nederland, maar ook in Europa omdat er sprake is van een Europese gasmarkt. Het is goed dat de Europese Commissie de mogelijkheden onderzoekt voor een reguleringskader voor schaliegaswinning in de Europese Unie.”

Bron: VEMW, 18 april 2013