29 maart 2013

Derivaten- en spotgasbeurs ENDEX in buitenlandse handen

Gasunie heeft ruim 79 procent van de aandelen in de derivaten- en spotgasbeurs ENDEX verkocht aan het Amerikaanse IntercontinentalExchange (ICE), een wereldspeler op het gebied van gereguleerde futures-beurzen, clearing-huizen en over-the-counter-markten. De resterende aandelen blijven in handen van Gasunie. ENDEX is 1 maart 2013 afgesplitst van APX, dat verder gaat als beurs in de elektriciteitshandel (spotmarkt en clearing).

ICE ENDEX moet gaan zorgen voor een liquide, transparante en breed toegankelijke continentaal-Europese handelshub voor aardgas en energiederivaten, gasbalanceringmarkten en gasopslagdiensten. De hub omvat zowel de Nederlandse virtuele handelsplaats TTF (Title Transfer Facility), de Britse On-the-Day Commodity Market (OCM) en het Belgische Zeebrugge Trading Point (ZTP). De holding is gevestigd in Amsterdam; dochteronderneming ENDEX Derivatives behoudt de beurslicentie om op te treden als operator van een gereguleerde markt in Nederland.

De uitvoering van ICE ENDEX diensten op het gebied van derivaten wordt ondergebracht bij het ICE handelsplatform. De clearing van de handel zal plaatsvinden via het clearing house van ICE (ICE Clear Europe). De handel en clearing van gas- en stroomcontracten van ICE ENDEX vindt parallel aan de ICE portfolio plaats, bestaande uit meer dan 800 energieproducten. Dat moet voor de deelnemers aan de beurs de transparantie en kostenefficiëntie vergroten.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “de APX-ENDEX splitsing lijkt een einde te maken aan het one-stop-shop concept waar APX-ENDEX jarenlang aan heeft gewerkt. Zelfs in Nederland zul je lid moeten worden van meerdere beurzen om je totale portfolio in te kunnen kopen. Ik stel vast dat er grote veranderingen gaan plaatsvinden in de energiesector als gevolg van onder meer de toename van duurzame elektriciteitsproductie en grote effecten van de schaliegasrevolutie in de Verenigde Staten. Daarmee wordt het nog belangrijker om grensoverschrijdende handel te verruimen. Ik kijk met belangstelling uit naar de ontwikkeling van de handel, ook vanuit de expertise die ICE inbrengt.”

Bron: VEMW, 29 maart 2013