5 maart 2013

VEMW vraagt aandacht voor problemen WKK en gasgebruik in de industrie

Gisteren vroegen de energiebedrijven aandacht voor de gevolgen van de hoge gasprijs voor de elektriciteitsproductie. Zo maken hoog renderende nieuwe installaties al enige tijd weinig draaiuren of staan stil. VEMW vraagt nadrukkelijk aandacht voor de positie van WKK en het gasgebruik in de industrie. Ook in de industrie staan WKK-installaties stil, maken weinig draaiuren, en als ze draaien om in de warmtebehoefte te voorzien (‘must run’) is dat economisch eigenlijk niet verantwoord. Bedrijven die gas als feedstock gebruiken zien productie verschuiven naar andere regio’s.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wat we zien is dat de gasprijzen onveranderd hoog zijn terwijl de gasvraag behoorlijk is afgenomen als gevolg van de crisis en de verdringing van gas door goedkope kolen en gesubsidieerde wind- en zonne-energie uit Duitsland. Daardoor is de elektriciteitsprijs laag en kan gas als brandstof niet meer concurreren. De industrie heeft geïnvesteerd in hoogrenderende warmtekrachtkoppeling (WKK) om warmte en elektriciteit te produceren met inzet van gas als brandstof. Dat levert een forse energiebesparing op, waarmee op een efficiënte manier een belangrijke bijdrage is en wordt geleverd aan de energiebesparingsdoelstellingen. Wij maken ons ernstige zorgen over de ontwikkelingen op de gasmarkt omdat die de gedane investeringen in WKK onrendabel maken, maar ook de invulling van de genoemde duurzaamheidsdoelstellingen in de waagschaal stellen. Dat geldt overigens ook voor de industrie die gas gebruikt als feedstock om bijvoorbeeld chemische producten te maken. Zij moeten concurreren op een wereldmarkt, en dat is lastig als bijvoorbeeld in de Verenigde Staten de gasprijs factoren lager is dan in Nederland en de Europese Unie.”

Download hier de radio uitzending van BNR met Hans Grünfeld

Bron: VEMW, 5 maart 2013