25 februari 2013

Gasprijs daalt niet mee met de gasvraag

Vandaag heeft Gasterra haar jaarcijfers gepubliceerd over 2012. Vorig jaar verkocht het bedrijf 4 procent minder gas (83,4 mrd m3), waarbij met name het aandeel elektriciteitsproductie en industrie fors terugliep, maar boekte het een extra omzet van bijna 11 procent (23,4 mrd euro). De gemiddelde gasprijs die Gasterra in 2012 ontving was met 27,9 cent/m3 zo’n 15 procent hoger dan in 2011.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “ik ben verheugd over de betrokkenheid die Gasterra als belangrijke speler op de Nederlandse gasmarkt aan de dag legt met een toenemende verkoop van aardgas op de handelsplaats TTF, in 2012 ruim 20 procent meer dan in 2011. Dit leidt tot een verbetering van de liquiditeit van de gasmarkt.”

Grünfeld vervolgt: “toch heb ik ook zorgen over de ontwikkeling van de gasmarkt. De gasprijs op de West-Europese gashubs stijgt, terwijl de vraag daalt, en aanzienlijk zelfs in de sectoren industrie (recessie) en elektriciteitsproductie (inzet kolen en duurzaam). Kennelijk vindt aan de gasaanbodzijde een neerwaartse correctie plaats. De Europese Commissie (DG Competitie) heeft in 2006 een zgn. ‘Sector Enquiry Energy Markets’ uitgevoerd naar aanleiding van meldingen dat de energiemarkten niet goed zouden functioneren. Dat onderzoek heeft aangetoond dat er sprake was van marktmacht en misbruik. De Commissie heeft daarop gereageerd door het uitdelen van boetes en het opleggen van maatregelen aan een aantal grote energiebedrijven. Voorts heeft de Commissie de marktstructuur aangepakt met het opzetten van het zogenaamde Derde Reguleringspakket, dat in 2014 zijn voltooiing moet krijgen met geharmoniseerde Europese regels die voor alle lidstaten gaan gelden. Ik stel vast dat de maatregelen die nu reeds van kracht zijn kennelijk onvoldoende zijn om de gesignaleerde problemen m.b.t. marktstructuur en marktmacht op zijn minst in te dammen, laat staan te voorkomen. Met onze rechtstreekse betrokkenheid bij het opstellen van de geharmoniseerde Europese regels heb ik aanleiding om niet gerust te zijn dat de situatie vanaf 2014 zoveel beter gaat worden.”

Bron: VEMW, 25 februari 2013