22 januari 2013

VEMW: ook grootverbruikers gas met te grote gasmeter

In TROS Radar is aandacht besteed aan kleinverbruikers (huishoudens) met een te grote gasmeter (G10, G16, G25). Door het ingevoerde capaciteitstarief betalen zij sinds 2005 onnodig hoge gastransportkosten. VEMW roept haar leden - grootverbruikers met een aansluiting van meer dan 40 m3/uur (groter dan G25) – opnieuw op om na te gaan of ook zij een te grote meter hebben en daardoor jaarlijks fors teveel betalen voor de gastransportkosten.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: ‘de problematiek van te grote gasmeters en daarmee te hoge transportkosten is niet nieuw, maar het is goed om het opnieuw onder de aandacht te brengen. We kennen verschillende situaties bij grootverbruikers. Zo zijn soms te grote meters geïnstalleerd, bijvoorbeeld omdat de netbeheerder die grotere meter toevallig nog op de plank had liggen. Ook kennen we situaties waar de gasafname de geplande ontwikkeling nooit heeft gehaald, bijvoorbeeld omdat de bij installatie voorziene fabrieksuitbreiding of een 2e WKK nooit is gerealiseerd. Tot slot zijn er situaties waar door energiebesparing of verlegging van gasverbruikende activiteiten naar het buitenland de meter te groot is geworden maar niet aangepast. Wij roepen onze leden die zich hierin herkennen op om na te gaan of ook zij een te grote meter hebben, want door de afrekening van de transportkosten op grond van een capaciteitstarief betalen zij dan meer dan noodzakelijk. Zonde van het geld, zeker in deze tijden.’

Bron: VEMW, 22 januari 2013