14 januari 2013

VEMW: aanhoudende vraagtekens bij gasprijsvorming

De groothandelsprijzen voor gas op de Noordwest-Europese gasmarkt blijven op een vrij constant hoog niveau terwijl de gasvraag daalt als gevolg van de crisis, de zachte winter en verdringing op de elektriciteitsmarkt. Ook het Financieele Dagblad stelt daar in haar ochtendeditie vragen bij. VEMW roept opnieuw de Europese Commissie op onderzoek te doen naar de prijsvorming op de gasmarkt.

De huidige gasprijzen op de groothandelsmarkt lijken geen efficiënte weerspiegeling van vraag en aanbod en dat heeft consequenties voor de zakelijke energiegebruikers. Zo leiden hoge gasprijzen in relatie tot lage elektriciteitsprijzen tot het stopzetten van hoog-efficiënte WKK’s in de industrie – waardoor onnodig meer CO2 in de atmosfeer terecht komt - en het schaden van de concurrentiepositie van bedrijven. In het Financieele Dagblad wordt door handelaren gesuggereerd dat de hoge gasprijs een gevolg zou zijn van het wegvallen van LNG-aanbod in NW-Europa doordat de cargo’s hun weg vinden naar de nog hogere gasprijzen in Azië.

Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “wij blijven bezorgd over de ontwikkeling van de gasmarkt. De Europese Commissie (DG Competitie) heeft in 2006 een zgn. ‘Sector Enquiry Energy Markets’ uitgevoerd naar aanleiding van meldingen dat de energiemarkten niet goed zouden functioneren. Dat onderzoek heeft aangetoond dat er sprake was van marktmacht en misbruik. De Commissie heeft daarop gereageerd door het uitdelen van boetes en het opleggen van maatregelen aan een aantal grote energiebedrijven. Voorts heeft de Commissie de marktstructuur aangepakt met het opzetten van het zogenaamde Derde Reguleringspakket, dat in 2014 zijn voltooiing moet krijgen met geharmoniseerde Europese regels die voor alle lidstaten gaan gelden. Ik stel vast dat de maatregelen die nu reeds van kracht zijn kennelijk onvoldoende zijn om de gesignaleerde problemen m.b.t. marktstructuur en marktmacht op zijn minst in te dammen, laat staan te voorkomen. Met onze rechtstreekse betrokkenheid bij het opstellen van de geharmoniseerde Europese regels heb ik aanleiding om niet gerust te zijn dat de situatie vanaf 2014 zoveel beter gaat worden.”

Grünfeld vervolgt: “wij zijn blij met het nadere onderzoek dat de NMa nu gaat instellen. VEMW en een aantal van haar leden die actief zijn op de groothandelsmarkt zullen aan het onderzoek meewerken. De onderste steen moet boven komen. Klanten moeten vertrouwen kunnen hebben in de markt. Het is noodzakelijk dat ook de Europese Commissie een onderzoek gaat doen naar de gasprijsvorming , omdat wel duidelijk is dat de gasmarkt inmiddels Europees is en de consequenties van ongewenste gedragingen van marktpartijen grensoverschrijdend zijn.”

Bron: VEMW, 14 januari 2013