9 januari 2013

Enexis komt klanten wederom tegemoet met tarieven onder maximum

Hoewel ook haar transporttarieven in 2013 stijgen heeft netbeheerder Enexis voor het tweede jaar op rij de elektriciteits- en gastransporttarieven vastgesteld ruim onder het door toezichthouder NMa vastgestelde maximum. VEMW verwelkomt dit goede nieuws voor de energiegebruikers die zijn aangesloten op netten die Enexis beheert. Opvallend is en blijft volgens VEMW dat de andere netbeheerders zoals Liander en Stedin de stap van Enexis niet volgen.

De elektriciteits- en gastransporttarieven worden jaarlijks vastgesteld door toezichthouder NMa. Dat geschiedt op grond van een voorstel van de netbeheerders. De NMa bepaalt de toegestane omzet van de netbeheerders. Deze is gereguleerd omdat de netbeheerders monopolist zijn in een toegewezen netgebied. De netbeheerders maken kosten en de NMa beoordeelt volgens een wettelijke systematiek wat de efficiënte kosten zijn. Daarop worden dan jaarlijks de maximum tarieven vastgesteld.

Algemeen Directeur Hans Grünfeld van VEMW: "wat we tot vorig jaar gezien hebben is dat de landelijke netbeheerders en de regionale netbeheerders altijd de maximum tarieven in rekening brengen bij hun klanten. Vorig jaar brak Enexis met dit fenomeen door tarieven onder dit maximum te hanteren. Dat doen ze nu voor de tweede keer, en dat is goed nieuws voor de aangesloten klanten van Enexis in deze tijden van economische tegenspoed. Kennelijk is hier sprake van een structureel beleid van Enexis, en dat verwelkomen wij zeer. De meeste Enexis tarieven voor zakelijke elektriciteitsgebruikers stijgen met zo'n 2-3 procent ten opzichte van 2012 terwijl de tarieven van andere netbeheerders met minimaal het dubbele stijgen. Doordat dit het tweede jaar op rij is dat Enexis lagere dan de maximumtarieven hanteert zijn de tarieven ondertussen gemiddeld 11% lager dan de tarieven die Enexis maximaal mag rekenen.

Wat opvalt is dat de overige netbeheerders maximum tarieven blijven hanteren terwijl uit de jaarresultaten blijkt dat ze behoorlijke winsten maken op het netbeheer. Kennelijk hanteren deze bedrijven en hun (publieke) aandeelhouders een zeer enge definitie van het publieke belang dat zij vertegenwoordigen: een maximaal rendement. We kijken uit naar de nieuwe jaarcijfers over 2012 die conform een door VEMW gewenste wetswijziging inzicht moeten geven in de netto cijfers van het gereguleerde netbeheer, dus exclusief de commerciële activiteiten van de netbeheerder."
Een totaal overzicht van de nettarieven die de netbeheerders hanteren in 2013 is opgenomen in het besloten ledengedeelte van de website van VEMW.

VEMW, 9 januari 2013