26 november 2012

GTS gaat balansgas nu ook inkopen op de markt

Gasunie Transport Services (GTS) gaat vanaf april 2014, drie jaar na invoering van het nieuwe marktconforme balanceringsregime, het gas dat zij moet verhandelen (koop en verkoop) om het Nederlandse gastransportnet in balans te houden inkopen op de APX gas spotmarkt. Beide partijen hebben hiertoe een intentieverklaring getekend. VEMW is blij dat GTS en APX deze stap genomen hebben.

Sinds 1 april 2011 geschiedt de balancering van de Nederlandse gastransportnetten via een marktconform systeem, waar dat tot dat moment plaatsvond via een systeem van uurbalancering, waarbij een afnemer ieder uur van de dag werd afgerekend op elke overschrijding of onderschrijding van de genomineerde gashoeveelheid. Dat systeem was een duur systeem, waarbij er nauwelijks een relatie was tussen de door GTS gemaakte kosten voor de netbalancering en de in rekening gebrachte tarieven. Sinds 1 april 2011 kunnen afnemers hun positie van uur tot uur via de handelsmarkt met andere partijen aanpassen en daarmee bijdragen aan de instandhouding van de systeembalans, in plaats van dat de netbeheerder dat alleen doet. Pas wanneer GTS moet ingrijpen omdat het systeem uit balans gaat, worden door GTS kosten gemaakt en worden deze ook doorbelast aan de veroorzakers van de onbalans.

GTS heeft hiervoor een biedladder in het leven geroepen waarop marktpartijen kunnen inbieden voor het leveren of opnemen van een hoeveelheid gas de volgende dag. Per 1 april 2014 wordt de biedladder dus vervangen door de APX spotmarkt, waardoor nog efficiëntere kosten gerealiseerd kunnen worden, onder meer doordat meer partijen met elkaar gas kunnen en zullen verhandelen. Met deze ontwikkeling speelt GTS in op de Europese netwerkcode voor balancering die dan volgens planning van kracht moet zijn.

Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW: “het nieuwe balanceringsregime heeft de onbalanskosten voor grote gasgebruikers al met 60-80 procent gereduceerd. Wij zijn blij met dit nieuwe voornemen van Gasunie omdat daarmee ook de aankoop en verkoop van hun systeembalansgas geschiedt op de liquide gasmarkt. Daardoor kunnen de balanceringskosten voor eindgebruikers nog verder gereduceerd worden.”

Bron: 26 november 2012