31 oktober 2012

Deadline aanvragen ontheffing Gesloten Distributie Systeem nadert

Op 20 juli 2012 is de wetgeving aangepast voor particuliere netten. Het begrip 'Particulier Net', waarvoor een 'ontheffing aanwijzing netbeheerder' aangevraagd moest worden is veranderd in het begrip 'Gesloten Distributie Systeem' (GDS). Daarnaast is het begrip directe lijn/leiding (DL) in de wet opgenomen. Voor een GDS dient een ontheffing aangevraagd te worden bij de NMa. De overgangsregeling bepaald dat houders van een oude ontheffing voor 20 november 2012 een nieuwe aanvraag moeten indienen. VEMW heeft voor haar leden alle relevante informatie verzameld ten aanzien van de recente wetswijzigingen over particuliere netten. 

 

Voor het indienen van een aanvraag moet u gebruik maken van het aanvraag formulier “onheffing aanwijzen netbeheerder”. Om de aanvraag iets makkelijker te maken is het formulier recent door de NMa aangepast. Zo is duidelijker omschreven wat u bij welke vraag moet invullen en zijn verschillende termen verduidelijkt. Daarnaast zijn de mogelijkheden waarmee u elementen van de aanvraag moet onderbouwen iets verruimd.

Mocht u als VEMW-lid nog vragen over de ontwikkelingen, de regelingen met zijn verplichtingen en procedures, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk (desk@vemw.nl) of het secretariaat (tel. 0348  48 43 50). Mocht u behoefte hebben aan begeleiding bij een melding of ontheffingsverzoek, dan kunt u hierover afspraken maken met adviseur Eric Picard (tel. 0348  48 43 70). 

 

Bron: VEMW & NMa, 31 oktober 2012