18 oktober 2012

Grotere rol bedrijfsleven bij bodembeleid gewenst

Het Nederlandse bedrijfsleven wil actief meedenken bij de formulering en uitvoering van het bodembeleid. Dit brengen de belangenorganisaties VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland naar voren in het ‘Manifest duurzaam gebruik bodem en ondergrond’. De organisaties hebben het Manifest onlangs aangeboden aan Staatssecretaris Atsma.

De betrokkenheid van bedrijven bleef tot op heden beperkt tot bodemsanering en het voorkomen van bodemverontreiniging. Bedrijven willen hun betrokkenheid vergroten en intensiveren omdat zij vinden dat het onderwerp bodem en ondergrond in het teken moet staan van kansenbenutting, gebiedsontwikkeling en verstandige risicobeheersing. Samenwerking tussen overheid en bedrijven is geboden nu de ordening van activiteiten in de ondergrond steeds meer aandacht krijgt, onder andere in de Structuurvisie voor de ondergrond. Eerdere ervaringen met samenwerking, bijvoorbeeld met de toepassing van het concept van ‘actief grondwaterbeheer’, laten zien dat intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven meerwaarde voor alle betrokken partijen oplevert.

VEMW ondersteunt de wens om te komen tot een grotere rol voor bedrijven. VEMW heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het Manifest en heeft daarbij onder andere gewezen op de belangen van bedrijven die grondwater als grondstof voor de productie gebruiken. Voor deze bedrijven, onder andere voedingsmiddelenbedrijven, bierbrouwerijen en papierfabrieken, is de beschikbaarheid van voldoende grondwater van de juiste kwaliteit een belangrijke vestigingsfactor. VEMW wijst erop dat nieuwe mogelijk kansrijke bodemtoepassingen, zoals bijvoorbeeld opslag en opwekking van energie, niet mogen leiden tot onaanvaardbare risico’s voor bedrijven die afhankelijk zijn van grondwater van onberispelijke kwaliteit.

Bron: VEMW, 18 oktober 2012