17 oktober 2012

VEMW: Tijd voor onderzoek prijsvorming gas

De afgelopen week is er verontwaardiging en discussie ontstaan na het bericht van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) over de toename van kolen voor de productie van elektriciteit ten koste van gas. De toename staat haaks op het beleid om over te stappen op een schonere manier van elektriciteitsopwekking. VEMW is van mening dat er in de discussie meer aandacht moet komen naar de ontwikkelingen op de gasmarkt en pleit voor een onderzoek naar de prijsvorming van gas.

Ondanks het feit dat er steeds meer duurzame energie geproduceerd wordt is het afgelopen jaar de consumptie van kolen met 10% gestegen. In Nederland wordt zelfs een stijging van 15% verwacht. Algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW: “doordat in de Verenigde Staten steeds meer schaliegas geproduceerd wordt daalt daar de vraag naar kolen die vervolgens hun weg vinden naar elektriciteitscentrales in Europa. Deze ontwikkeling is vrij makkelijk te verklaren; de prijs van kolen daalt als gevolg van minder vraag. Minstens zo belangrijk is de vraag waarom de gasprijs dan niet daalt als gevolg van minder vraag”.

De daling van de vraag naar gas zet onverminderd voort. De oorzaak hiervoor is onder andere gelegen in de lage economische groei maar ook de lage kolenprijs zorgt ervoor dat gasgestookt vermogen stilstaat. Grünfeld: “het ligt in de lijn der verwachting dat de gasprijs vervolgens ook een dalende trend zou gaan vertonen. Dat is niet het geval. Verklaringen kunnen worden gezocht in de nog steeds bestaande koppeling van de gasprijs met de olieprijs of het feit dat gas in grote mate gebonden is aan infrastructuur. Maar die verklaringen zijn onvoldoende want er is voldoende gas en er de koppeling met olie is steeds minder belangrijk.”

Er moet meer aandacht komen voor de prijsvorming van gas. VEMW pleit daarom voor een gedegen onderzoek naar het functioneren van de gasmarkt. Grünfeld: “er ontstaat een groot probleem in Europa; in plaats van vergroening wordt er veel meer kolen gestookt en staan efficiënte warmtekrachtcentrales en moderne schone gascentrales stil.”.

Bron: IEA & het Financieele Dagblad, 17 oktober 2012